Spring naar de inhoud

2

Naast het feit dat de kleurrijke toestellen die dienen om te spelen of te ontspannen soms op plaatsen staan waar ze een gevaar betekenen voor kinderen, zijn ze bovendien niet van de nodig wettelijke bepalingen voorzien.

De containers staan vb dicht bij en leuning van een brug waardoor kinderen makkelijk in het water kunnen vallen.

De spelcontainers door de Stad Gent op de openbare weg geplaatst zijn blijkbaar niet correct gesignaleerd...
7 MEI 1999. - Ministerieel besluit betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg.
[21.05.1999]
Hoofdstuk I. Signaleren van werken
Artikel 8. Signalisatie van containers
8.1. De containers die worden geplaatst op de openbare weg moeten op de voor- en achterkanten voorzien zijn van afwisselende rode en witte strepen van ten minste 0,10 m breed die met de verticale as van de container een hoek van ongeveer 45° vormen.
Indien de container niet over een oppervlakte beschikt van ten minste 1,00 m2 waarop zulke strepen kunnen worden aangebracht of indien die strepen minder dan 0,50 m hoog zijn, wordt een bord voorzien van dezelfde strepen, met een hoogte van ten minste 0,50 m en een breedte die ongeveer gelijk is aan die van de container, aan deze container vastgemaakt.

Is het een container? : Ja
Staat hij op de openbare weg ?: Ja
Is de signalisatie conform ?: Neen
--> Weghalen !!

Een leuk initiatief maar helaas weinig succes want er is nauwelijks volk.
Opnieuw zeer dure uitgaven van de stad die tot niets leiden.

De realiteit (als de pers weg is): Hoe de speelcontainers er dagelijks bijstaan. Zelden dat er iemand gebruik van maakt en bovendien niet reglementair.