Spring naar de inhoud

3

GENTS STADSBESTUUR BLIJFT GEZONDHEIDSRISICO'S ASBEST NEGEREN !

Na 9 emails, 4 persartikels (3x HLN en 1x AVS) én het toegeven van een fout in de pers heeft het Gentse stadsbestuur op 14 juli 2017 en 45 dagen na de eerste melding nog steeds het gevaarlijke asbest op enkele tientallen meters van een school niet geruimd. Niettegenstaande de gezondheid van de Gentenaars hoog aangeschreven lijkt met de invoering van het nieuwe circulatieplan, grijpt het stadsbestuur na meer dan een maand nog steeds niet in bij dit concrete gezondheidsrisico rond de school in de Lübeckstraat. Nochtans bestond er de laatste maanden met het warme en vooral droge weer wel degelijk een gevaar voor asbestbesmetting. Buurtbewoners, ouders, leerkrachten en de kinderen van de school in de buurt lopen er een groot risico. De stad doet weinig anders dan ontkennen, minimaliseren en liegen.

Sinds begin dit jaar staan de 46 erfgoedhuisjes in de Lübeckstraat leeg, klaar om gesloopt te worden. Elke dag wandelden zowel leerkrachten als kinderen met papa's en mama's langs de leegstaande huizen. Zij deden dat tot 30 juni 2017, toen de zomervakantie begon.

Toch waarschuwde Het Laatste Nieuws reeds op 24 mei 2017 voor de gevolgen van asbest bij de afbraak van deze huizen:
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-gent/lubeckstraat-gaat-tegen-de-vlakte-a3165817/

De krant benadrukt dat eerst alle asbest verwijderd dient te worden alvorens het slopen kan beginnen. Diezelfde dag nog bleek de sloop echter reeds volop aan de gang. Tegen de avond waren reeds vijf huisjes met de grond gelijk gemaakt. Op foto's van die dag zijn kranen zichtbaar die bij het overscheppen van het steenpuin grote stofwolken maken. Een speciale asbestcontainer is nergens te bespeuren.

ONTKENNEN, MINIMALISEREN EN LIEGEN

Op 30 mei 2017 wordt de stad door Het Gentse Regime van het asbestprobleem (de actiegroep Gents Regime heeft de asbest doofpot open gemaakt, dankzij de inzet van GR is voldoende bewijsmateriaal voorhanden)  - vrijgekomen vezels bij de sloop - voor het eerst op de hoogte gebracht. Aanvankelijk ontkent de stad het probleem (email dd. 30 mei 2017) om na bijkomende meldingen van nieuw besmettingsgevaar (op 31 mei 2017) het gevaar te minimaliseren (email dd. 2 juni 2017).
Diezelfde dag wordt een deel van het nieuw gevonden asbest op aangeven van de stad vrij snel (twee dagen na de melding) door de aannemer opgeruimd, weliswaar nog steeds zonder speciale asbestcontainer (voor zover wij konden vaststellen).
De stad sluit de klacht vervolgens eenzijdig af.

Op 4 juni 2017 wordt er tussen het steenpuin echter voor de derde keer losliggend asbest gevonden...

Pas nadat ook de pers geïnformeerd wordt (op 7 juni 2017), geeft de stad uiteindelijk toe dat er fouten gemaakt zijn, door de aannemer weliswaar... (email dd. 8 juni 2017 en persartikel dd. 9 juni 2017) http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-gent/stad-geeft-toe-aannemer-heeft-wel-fouten-gemaakt-a3178400/

ZWIJGEN EN NEGEREN

Een grote asbeststapel in de grasberm van de Lübeckstraat wordt voor het eerst gespot op 24 mei 2017. Een foto van deze stapel wordt reeds op 30 mei 2017 aan de stad bezorgd. Na verscheidene meldingen van losliggend gebroken asbest (op 31 mei 2017, 2 juni 2017 en 7 juni 2017), belooft de stad Gent uiteindelijk op 8 juni 2017 dat ook deze stapel "zoals het hoort" zou worden opgeruimd.

Op 11 juli 2017, meer dan een maand later, ligt deze stapel er echter nog steeds. Erger nog, het asbest dreigt verspreid te worden: zo werden op enkele meters afstand van de stapel maar ook in de grasberm aan de overkant van de straat stukken gebroken asbest gevonden, afkomstig van deze stapel. Verder is deze stapel 45 dagen na de eerste melding nog steeds voor iedereen vrij toegankelijk.

Bovendien ligt deze stapel op minder dan 76 meter van de school.
Wie dacht dat het besmettingsgevaar voor de kinderen sinds de schoolvakantie geweken is, mag zijn mening meteen ook herzien: tussen 3 en 15 juli organiseerde vzw Jong een speelpleinwerking in de Lübeckstraat!

GEVAAR LONGVLIESKANKER

Het aantal mensen met longvlies- en longkanker door asbest is het voorbije jaar gestegen. Asbest mag dan sinds 1998 verboden zijn, het komt nog veel in woningen voor. Bovendien kan er gemakkelijk twintig jaar verlopen tussen de blootstelling aan asbest en kanker.
Gevaar voor volksgezondheid:
Vrijkomende asbestvezels zijn microscopisch klein waardoor ze ingeademd kunnen worden en in de longen kunnen blijven. Mesothelioom, asbestose en pleuraplaques zijn de meest voorkomende ziekten die zich jaren na blootstelling kunnen openbaren

Er is een duidelijk verband aangetoond tussen blootstelling aan asbest en het ontstaan van longvlieskanker. Wie asbestvezels inademt, loopt het risico tientallen jaren later longvlieskanker te ontwikkelen. Daarom noemen sommige mensen het ook ‘asbestkanker’.

Longvlieskanker of maligne mesothelioom is een zeldzame vorm van longkanker. Cellen in het longvlies beginnen zich ongecontroleerd te vermenigvuldigen en vormen een kwaadaardig gezwel.

Er is geen genezende behandeling voor longvlieskanker. Er zijn wel behandelingen die groei van het gezwel tegengaan en klachten zoals kortademigheid en pijn beheersbaar maken.
Longvlieskanker wordt meestal behandeld met in opzet palliatieve chemotherapie en/of radiotherapie. Een kleine groep patiënten komt in aanmerking voor een operatie voorafgegaan of gevolgd door chemotherapie en/of radiotherapie. Het doel van de ingreep is zo veel mogelijk tumorweefsel weg te nemen.

Mesothelioom kan ook ontstaan in het borstvlies of buikvlies. Heel soms ontstaat mesothelioom in het hartvlies of bij mannen in het vlies om de teelballen.

Mesothelioom is een zeldzame kanker (hij maakt ongeveer 0,4% uit van alle kankers in België). De Stichting Kankerregister registreerde in 2014 in België 294 nieuwe gevallen van mesothelioom, waarvan 246 bij mannen en 48 bij vrouwen.

Mesothelioompatiënten kunnen recht hebben op een vergoeding van Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s, en van het Asbestfonds

Bron: http://www.allesoverkanker.be/longvlieskanker

BEVOEGDE SCHEPENEN GENT

Wij stellen vast dat de stad Gent het helemaal niet nauw neemt met de gezondheid van haar burgers, niettegenstaande ze met o.a. het circulatieplan net het omgekeerde wil suggereren.

Door het totaal gebrek aan verantwoordelijkheidszin niettegenstaande de ernst van bovenvermelde feiten, faalt het Gents bestuur in de uitvoering van haar meest belangrijke taken.

Locatie Lübeckstraat