Spring naar de inhoud

Open Brief Burgerbewegingen

OPEN BRIEF VAN DE BURGERBEWEGINGEN GENT WAKE UP! EN GENT VOOR DEMOCRATIE.

INGEBREKESTELLING AAN BURGEMEESTER TERMONT VOOR OVERTREDING WETGEVING OP BEHOORLIJK BESTUUR EN INZAGERECHT VAN OVERHEIDSDOCUMENTEN

Aan de heer Daniel Termont
Burgemeester Stad Gent
Botermarkt 1
9000 Gent

Mijnheer de Burgemeester,

Gent Wake Up! en Gent voor Democratie stellen het stadsbestuur hierbij in gebreke om met onmiddellijke ingang het: "Verslag 2016 (Boek 1 en Boek 2) van de Ombudsvrouw" op de website van de Stad Gent, of enig ander openbaar toegankelijk digitaal platform van de stad, te publiceren.

De Ombudsvrouw meldde dat het aantal klachten van Gentenaars tegen het stadsbestuur in 2016 sterk gestegen is. Deze klachten betreffen,  volgens de Ombudsvrouw, vooral de luxe-mentaliteit van het stadsbestuur en het gebrek aan actie om talrijke problemen op te lossen rond armoede en mobiliteit.

Normaal gezien wordt het jaarverslag van de Ombudsvrouw elk jaar begin mei gepubliceerd op de officiële website van de stad Gent.  Thans, zes weken later, heeft de stad Gent het: "Verslag 2016  van de Ombudsvrouw"nog steeds niet gepubliceerd.

Het stadsbestuur beweert dat een gedrukt exemplaar op het stadhuis ter beschikking ligt om het in te kijken, maar deze informatie is onjuist gebleken.

het feit dat  en U dit Jaarverslag van de Ombudsvrouw weigert te publiceren niettegenstaande herhaalde verzoeken van de Gentenaars, geeft op zijn minst de indruk dat U poogt om aan de Gentenaars belangrijke informatie in verband met het dagelijkse leven in de stad Gent achter te houden en/of aan te passen.

Dit is een democratie onwaardig.

Daarom hebben Gent Wake Up! en Gent voor Democratie, die te samen meer dan 500 aanhangers vertegenwoordigen, met publicaties die gelezen worden door meer dan 50.000 Gentenaars, beslist om het stadsbestuur, vertegenwoordigd door de Burgemeester, in gebreke te stellen om dit jaarverslag met onmiddellijke ingang te publiceren en dit op  grond van de juridische beginselen van behoorlijk bestuur en op grond van het inzagerecht van overheidsdocumenten zoals opgenomen in artikel 32 van de Belgische Grondwet.

Hoogachtend,

Gent wake Up & Gent Voor Democratie

1 reactie op “Open Brief Burgerbewegingen

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden.