Spring naar de inhoud

Doodsteek voor de handelaars

De lege straten en de vele ongebruikte parkeerplaatsen spreken voor zichzelf. Handel en economie staan in Gent sinds de invoering van het Circulatieplan op een zeer laag pitje. Het omzetverlies voor onze Gentse zelfstandigen is catastrofaal te noemen.

Maar ook vele duizenden (misschien zelfs tienduizenden) werknemers zijn het slachtoffer van de door Schepen Filip Watteeuw bedachte onzin.

Laten we even berekenen hoeveel langer een werknemer, die zich dagelijks naar zijn werkplaats in Gent moet begeven (of omgekeerd van zijn woning in Gent naar zijn werkplek), in de file staat.

Het is een moeilijke oefening, exacte metingen en cijfers zijn nog niet gekend, maar laten we een minimale berekening doen. Tom-Tom stelt dat de snelheid op de ring teruggevallen is van 20km/u tot 5km/u, een verslaggever stelt dat hij nu niet meer dan 12 minuten langer doet om de ring rond te rijden, tientallen automobilisten spreken van 30 minuten tot 45 minuten vertraging tweemaal iedere dag opnieuw.

Om zeker niet het verwijt te krijgen leugens te verspreiden of te overdrijven ga ik de gemiddelde vertraging per traject op de ring, sinds 3 april jongstleden inschatten op 10 minuten. Dus 20 minuten per dag. Een minimalistische veronderstelling.

Wat betekent dit op jaarbasis voor een werknemer? Twintig minuten maal 220 werkende dagen zijn goed voor 4400 minuten per jaar. Een dag telt 24 uren van 60 minuten dus 1440 minuten.

Conclusie: 4400 gedeeld door 1440 is 3,05. Dat wil dus zeggen dat iedere werknemer liefst drie volle dagen van 24 uren (dag en nacht)  EXTRA in de file staat omwille van de onzin van Watteeuw en Termont. En dit is dan nog echt een onderschatting van het dagelijkse leed. De meesten verliezen veel meer. Dat kan gaan tot een volledige werkweek van vijf dagen (dag en nacht) EXTRA fileleed.

Drie volle dagen quality-time die men anders zou kunnen doorbrengen met zijn partner, kinderen, kleinkinderen, ouders, grootouders, vrienden, wandelen met de hond, en zo meer worden ons afgenomen.

Wat een maatschappelijk en menselijk verlies! Wat een bloedbad in de sociale relaties van de Gentenaar!

Daarom, hand in hand zelfstandigen en werknemers, één strijd: HET CIRCUSPLAN MOET VERDWIJNEN.

Krantenartikel klik hier

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden.