Spring naar de inhoud

In alle tijden zorgen burgerbewegingen voor vernieuwing in het politieke landschap.

Een burgerbeweging is echter niet alleen voor politieke kwesties, zo zijn bewegingen zoals Greenpeace uitgegroeid tot een begrip.

Greenpeace ontstond in 1971 in Canada http://www.greenpeace.org/archive-international/en/multimedia/photos/founders/ , allereerst onder de naam Don't Make a Wave Committee. De aanleiding hiervoor was het plan van de Verenigde Staten om opnieuw een atoomproef uit te voeren op het eilandje Amchitka voor de kust van Alaska. De Don't Make a Wave Committee voerde toen al actie door zich met kleine bootjes in het nucleaire testgebied te wagen. De groep huurde een oude vissersboot, de Phyllis Cormack, en doopte het schip Greenpeace. Spectaculaire acties zijn steeds het handelsmerk geweest van de organisatie, waardoor ze op veel media-aandacht kunnen rekenen.

Grote populariteit bereikte de organisatie met haar acties tegen de jacht op zeehonden in Canada, en de jacht op walvissen in de oceanen. Bij de acties van Greenpeace wordt de veiligheid van de actievoerders zeer goed in acht genomen.

De Tea Party is één van de bekendste van de verenigde staten.
De beweging is ontstaan naar aanleiding van de al dan niet vermeend hoge overheidsuitgaven en belastingmaatregelen in de Verenigde Staten zoals het economisch reddingsplan dat na de economische neergang van 2008 werd aangenomen en uitgevoerd. Ook andere overheidsprogramma's die de invloed van de federale regering te veel zouden uitbreiden, zoals de hervorming van de gezondheidszorg, staan aan de basis van de opkomst van de Tea Party https://www.teaparty.org USA heeft zeer veel burgerbewegingen, niet altijd voor een goede zaak, zo is vb KKK een beweging die een schaduw werpt op de geschiedenis van Amerika.

De kracht van de burgers is niet te onderschatten, Mahatma Gandhi zei het volgende:

First, they ignore you. Then they ridicule you. Then they attack you. Then you win.
Eerst negeren ze je, dan maken ze je belachelijk, dan vallen ze je aan, dan win je

Burgerbewegingen starten vaak als kleine groepen die door het aanhoudende politieke klimaat toenemen in aantal.

In Australie kent men Getup http://action.getup.org.au/  deze organisatie is een koepel voor burgerbewegingen, deze verzamelen de burgerbewegingen, zo men per stad of doel een actiegroep kan terugvinden.

Het verenigd koningrijk heeft een rijke geschiedenis in verband met burgerbewegingen. http://www.citizensuk.org .

Op politiek vlak is Frome een zeer bijzonder voorbeeld. De stad in Engeland was in verval, enkele maanden voor de verkiezing besloten een paar bewoners aan de bar om op te komen voor hun stad. De rest is geschiedenis, de burgerbeweging Independents for Frome alle politici uit het gemeentehuis!
Enkele jaren geleden wilden de bewoners maar 1 ding : Zo snel mogelijk weg uit Frome!! Nadat de burgers de politici wegwerkten uit het gemeentehuis werd de stad opnieuw aangenaam om er te wonen. http://www.discoverfrome.co.uk/frome

2

Men wil ons doen geloven dat het gebruik van de wagen zeer vervuilend is voor het milieu. Wagens zorgen zeker voor vervuiling maar dit is slechts een fractie van de vervuiling. Toch worden de autobezitters het meest financieel gestraft.

De vervuiling van de wagens zijn niets in vergelijk met industrie, zeevaart en luchtvaart. https://www.nrc.nl/nieuws/2014/09/08/co2-uitstoot-zestien-grootste-schepen-die-van-a-1417819-a1033607

De wagenbezitters laten geloven dat zij verantwoordelijk zijn voor het fijn stof in de lucht en daarom torenhoge milieutaksen heffen en ondertussen zoveel mogelijk auto's weg te pesten in de steden, dit door aan alles een fiks prijskaartje te hangen.

Betalen voor te rijden, betalen voor te parkeren, betalen voor te keuren, betalen voor wegenvignetten, betalen voor alles en nog wat dit omwille van de vervuiling.
De spreekwoordelijke stok om mee te slaan.

Naast het feit dat men de burgers een schuldgevoel geeft dat ze verantwoordelijk zijn voor het verstoren van de gezondheid, is er totaal geen wetenschappelijk bewijs dat aantoont hoe ongezond fijn stof is!
Dat is gebaseerd op veronderstellingen.

Als je een schuldgevoel hebt wanneer je met de wagen gaat rijden, denk aan het volgende:

1 Boeing 747 transatlantische vlucht verbruikt meer brandstof dan een autobestuurder verbruikt over een periode van 50 jaar

Er zijn dagelijks 2500 transatlantische vluchten

Een Boeing Jumbo verbruikt 4 liter per seconde en gemiddeld 83.000 liters bij een transatlantische vlucht.
Bij een vlucht van 10 uren verbruikt een Jumbo 150.000 liters !!
Bij 1 vlucht van Europa naar Australië is het verbruik 300.000 liters voor 1 heen-vlucht

Als een gemiddeld persoon 20 liters per week tankt dan zou de bestuurder 15.000 weken kunnen rijden voor dezelfde vervuiling als een Boeing Jumbo, wat overeenkomt met 288 jaren, bijna 3 eeuwen.

Iemand die in een boeing een reis maakt laat een ecologische voetdruk achter die velen malen groter is dan bij het gebruik van een wagen! Als het toestel volledig vol is!
https://www.eta.co.uk/environmental-info/air-travels-impact-on-climate-change/

De luchtvervuiling die men aan wagens toewijst is slechts een excuus om taksen te kunnen heffen! Men geeft de autobezitters het gevoel dat enkel zij voor de vervuiling zorgen.

In Gent is men specialist om de Gentenaars deze schuldgevoelens te geven. Men laat uitblijken dat Gentenaars de wereld vervuilen en worden de autobestuurders uit Gent gepest. Men dient het openbaar vervoer te nemen of de fiets om zo de wereld van de ondergang te kunnen redden.

Wat ze steeds achterhouden dat andere vervoersmiddelen eveneens vervuilend zijn.
Bij een verplaatsing van 300km dan is een vliegtuig de grootste vervuiler

Vliegtuig: 63,9kg uitstoot per passagier als het vliegtuig 70% bevolkt is.
Auto: 19.8kg uitstoot voor 1 passagier. 7.7kg per persoon als er 4 passagiers zijn.
Trein: 5.2kg uitstoot per persoon als de trein 70% bevolkt is.
Vliegtuigen en treinen zijn zeker niet altijd vol.
Bij de Gentse wandelbus was dat ZEKER niet het geval!

Wat de milieu strijders vaak vergeten melden is dat een persoon ook CO2 uitstoot. Op een ganse dag is dit 1.2Kg, zelfs als men in de zetel ligt.

Groen STOP aub met mensen voor te liegen dat alles in het belang van de luchtwegen zijn, het is in het belang van de wegen naar de kassa. Excuses om taksen te heffen en om Gent gans om te bouwen naar een fietsparadijs om gelijkgestemden aan te trekken, wat dan weer een voordeel gaat bieden bij de komende verkiezingen.

2

Een metalen balk is geen Eiffeltoren!

Bruno Matthys, gemeenteraadslid SP-A Gent gaf in een email aan een Gentenaar een belachelijke commentaar. zijn controversiële mening over de nieuwe kunstwerken in Gent, die hij vergelijkt met de Eiffeltoren in Parijs.

Een misnoegde Gentenaar stuurde een email over de nieuwe kunstwerken in Gent. Dat deze veel te duur zijn en dat kunst ver zoek is.

Het gemeenteraadslid verdedigde de kritiek van de Gentenaar die een email stuurde i.v.m. de kunstwerken die onlangs geplaatst werden op de korenmarkt te Gent.

Dhr. Matthys antwoordde in de email dat kunst een “moeilijk onderwerp” is en suggereerde het volgende “denk aan de Eiffeltoren”. Hij schreef dat er bij de bouw van de Eiffeltoren ook een protest was van de Parijzenaars maar dat er ondertussen duizenden bezoekers zijn van over gans de wereld die Eiffeltoren komen bewonderen.

Zijn commentaar grenst aan het belachelijke, de metaalschroot dat meer dan 1 miljoen Euro heeft gekost is géén Eiffeltoren! De 2 zielige stukken metaal zijn een belediging voor de Gentenaars, welke betaald werden door hun belastingsgeld!

Er is totaal geen vergelijk mogelijk! De Eiffeltoren werd in de eerste plaats niet gebouwd als een kunstwerk maar is een briljante demonstratie van de vakkennis van Franse ingenieurs en ontwerpers. Mensen van over gans de wereld respecteren het ingenieuze vakkundig bouwwerk, het indrukwekkende en bovendien de technische schoonheid van een prachtige structuur van zulk formaat.

Het werd ontworpen en gebouwen in Frankrijk, wat technisch en bouwkundig een enorme reclame is voor Frankrijk en zijn vaklui.

De schroothoop,  de betekenisloze stukken metaal die in Gent werden geplaatst hebben niets van artistieke waarde, geen enkele verdienste voor ontwerp en zeggen niets over de Vlaamse stijl, de Vlaamse technologie, de Vlaamse kennis, Vlaamse know-how en hebben ook niets van Vlaams karakter. De 2 palen werden trouwens voor het grootse stuk in Engeland ontworpen en gebouwd in Duitsland.

De enige connectie dat de metalen balken/poutrelles met Gent hebben is dat de onderdrukte Gentenaars tegen wil en dank meebetaald hebben voor de kunstwerken waar een exuberante prijs werd aan uitgegeven. Bovendien moeten de Gentenaars nog lijdzaam toezien hoe deze lelijke balken de prachtige historische Gentse skyline ontsieren.

Duizenden Gentenaars lachen Dhr Matthys uit op sociale media en zijn boos wegens zijn uitspraak. Hij zou tenminste zijn verontschuldigingen moeten aanbieden voor de kaakslag in het gezicht van de Gentenaars door dit vergelijk te maken. Vooral de gigantische kostprijs is een grote doorn in het oog van de Gentenaars.

Eerder vergeleek hij al de Metalen balken met Familia Sagrada uit Barcelona, wat voor de Catalanen vergelijkbaar is met gewetensloos hun hart uit te rukken.
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170813_03017294

 

 

Heden is van ons heengegaan het wonderbaarlijke en innovatieve concept Shop & Hop. Shop & Hop was geliefd bij zeker 400 personen die ooit daarvan gebruik maakten. Voortaan zal men zelf de winkeltas zelf naar de wagen moeten dragen. Shop & Hop werd vandaag 28 september ten grave gedragen. De pijp aan maarten gegeven. Zoals zoveel projecten van de stad die gigantisch veel geld kosten en gedoemd zijn om te mislukken, is dit nog eens een bewijs van een eigenzinnig bestuur.

Ondanks de goede zorgen van Shop & Hop zijn uitvinder Kristof Peeters werd uiteindelijk beslist om de stekker eruit te trekken of eigenlijk de geldkraan dicht te draaien.

Men heeft tevergeefs gezocht om Shop & Hop ter adoptie af te staan maar niemand stond te springen naar een shop&flop die 300.000 euro gekost heeft voor 400 pakjes te leveren. Daarmee is niet alleen de wonderbaarlijke service ten grave gedragen maar ook de 300.000 euro, opnieuw een flinke hap uit de stadskas. Dat zijn we ondertussen al gewoon. N-VA gemeenteraadslid Sandra Van Renterghem was tegen het project voordat het opgestart werd, daar het weinig levenskansen had en een veel te grote investering voor zo een dienst.
Dat nu uitgerekend dhr. Peeters zo een gigantische flop ontwikkelde, hij die de handelaars aanspoort om inventiever te gaan denken om handel te drijven om te kunnen overleven door het circulatieplan die alle handelaars tot faillissement drijft. Peeters lukt het niet eens om met 300.000 euro en veel media aandacht het draaiende te houden, laat staan winstgevend. Maar "money is not an issue" in Gent, men heeft genoeg auto's die de spaarvarkens noodgedwongen vetmesten.

 

3

Groot Gent, voor en door Gentenaars

Sinds de laatste gemeenteverkiezingen is het stadsbestuur overgegaan op een nieuwe (in hun ogen geperfectioneerde vorm van) bestuursmethodiek: Iedere partij verkozen in het stadsbestuur krijgt carte blanche binnen haar bevoegdheidsdomeinen en wordt hierin noch door de oppositie, noch door de overige bestuurspartijen gehinderd, gecontroleerd noch tegengesproken. Deze aanpak leidde tot polarisering van de stad en de randgemeentes  door het stadsbestuur:

-Wijken en randgemeentes worden achtergesteld, of moeten absurde ingrepen slikken;

-Fietsers, voetgangers en andere bestuurders die worden tegen elkaar opgezet ;

-Dure luxe projecten die enkel dienen om bepaalde personen hun ego te strelen, maar die souperen veel werkingsbudgetten op;

-Geen inspraak voor de bewoners met betrekking tot de invoering van bepaalde ingrijpende plannen en

-Al helemaal geen oppositie die dit alles aan de kaak zou moeten stellen en voor de bewoners dient op te komen.

We realiseren ons nu allemaal dat het stadsbestuur met haar huidig beleid en visie de huidige situatie en verzuchtingen van haar inwoners niet meer aankan en zonder visie de stad en de randgemeenten naar een failliet aan het rijden is. Om dit tegen te gaan vragen wij uw medewerking om via een niet partijgebonden burgerbeweging hiertegen tegen de volgende verkiezingen een volwaardig en werkbaar alternatief te bieden.

Het is daarom dat wij van mening zijn dat het vanuit de bevolking van Gent en de randgemeentes (toch degenen die de bestuurders een mandaat toevertrouwd hebben wat niet overeenkomt met een geboorterecht zoals zoveel gemeenteraadsleden menen…) is dat de initiatieven dienen te komen en niet zoals vroeger: waar alles in duistere achterkamertjes bedisseld werd en deze beslissingen vervolgens op de gemeenteraad meerderheid tegen minderheid goedgekeurd werden.

Indien u zich ook achter dit burgerinitiatief kan stellen (of u kent mensen die hieraan zouden willen meewerken), aarzel dan niet om ons te contacteren. We streven er naar om een zo groot mogelijke groep te vertegenwoordigen en alle voorstellen te bundelen. We geven onszelf nog enkele weken om alle vacatures aan te vullen en er dan keihard tegenaan te gaan, want als het stadsbestuur denkt dat we dit gaan blijven slikken, dan hebben ze nog niets gezien!!!

Boven Gent rijst, eenzaam en grijsd
't Oud Belfort, zinbeeld van 't verleden
Somber en groots, steeds stom en doods
Treurt d'oude held op 't Gent van heden
Maar soms hij rilt, en eensklaps gilt
Zijn bronzen stemme door de stede
Trilt in uw graf, trilt Gentse helden
Gij, Jan Hyoens, Gij, Artevelden
Mijn naam is Roeland, 'k kleppe brand
En luide storm in Vlaanderland

Een bont verschiet schept 't bronzen lied
Prachtig weerto'rend voor d'ogen
Mijn ziel erkent het oude Gent
't Volk komt gewapend toegevlogen
't Land is in nood; Vrijheid of dood
De gilden komen aangetogen
'k Zie Jan Hyoens, 'k zie d'Artevelden
En stormend roept Roeland de helden
Mijn naam is Roeland, 'k kleppe brand
En luide storm in Vlaanderland

 

O, heldenvolk, o, reuzenvolk
O, pracht en macht van vroeger dagen
O, bronzen lied, ‘k wete-uw bedied
En ik versta ’t verwijtend klagen
Doch wees getroost, zie ’t oosten bloost
En Vlaand’rens zonne gaat aan ’t dagen
Vlaand’ren de leeuw! Tril oude toren
En paar uw lied, met onze koren
Zing: ik ben Roeland, ‘k kleppe brand
Luide triomf in Vlaanderland