Spring naar de inhoud

Sinds het circulatieplan en vooral de hogere tarieven voor parkeren in Gent, is passage drastisch verminderd in de Gentse winkelstraten.

Het bestuur komt steeds met afbeeldingen en video's van de Gentse winkelstraten die overvol zijn. Deze worden waarschijnlijk op piekmomenten genomen of tijdens evenementen.
Ook worden wordt ons wijsgemaakt dat Gent druk bezocht wordt en dat de handelaars tevreden zijn. Handelaars zijn helemaal niet tevreden en trekken zelfs weg uit Gent. Winkels die al verschillende generaties in Gent een bekend icoon zijn, verdwijnen zelfs.

De goed nieuws cijfers die we krijgen van ons Gents bestuur, zijn niet de realistisch.
De cijfers van een onafhankelijk bureau tonen perfect aan dat de werkelijke cijfers totaal anders zijn.

Een rondvraag bij de winkeliers levert een totaal ander beeld op dan de gegevens die het stadsbestuur rondstrooit! Waarom blijft Open VLD, de partij voor de middenstand halsstarrig ontkennen? Volgens Peeters is alles naar wens. Waarom blijft Watteeuw voorliegen dat er aanpassingen komen in het plan dat de Gentenaars wegjaagt uit Gent? Waar blijven de aanpassingen en de bijsturingen?
In speakerscorner had Watteeuw nochtans beloofd dat er bijsturingen kwamen in september 2017 omdat er zeer veel klachten waren, ondertussen maart 2018 en de weinige aanpassingen die er kwamen maken het nog erger voor de handelaars!

De passage is drastisch gedaald maar bovendien is de kwaliteit van de kopers veel minder. Vroeger was 1 op de 3 bezoekers van een winkel een koper, nu blijft dit nog 1 op de 7 te zijn. Aan windowshoppers hebben winkeliers weinig baat, aan bezoekers die binnenstappen om te zeggen dat het duur is, is er ook weinig nut.

GVD heeft cijfers van alle maanden en blijkt dat alle maanden even drastisch zijn.
De passanten voor meer dan de helft verminderd, de het koopgedrag van de passanten daarbij ook nog eens minder kwalitatief.
De bezoekers buiten Gent zijn ook bijna totaal afgenomen, koopkrachtige bezoekers die speciaal afreisden naar Gent om te spenderen, deze worden nu totaal geweerd uit de stad.

Er is ondertussen een FB groep waar de handelaars die er de brui aan geven op vermeld worden: www.facebook.com/groups/HandelaarsVluchtenUitGent

Niet te verwonderen als er minder dan de helft passanten zijn, waarvan dan nog de koopkwaliteit lager is. Dit komt dan naar een percentage van 30-40% van de koopkracht. Men houdt het kunstmatig omhoog door koopzondagen en evenementen in Gent te organiseren, waardoor vooral veel bezoekers zijn en dat de stad veel kan bijverdienen aan retributies maar weinig baat voor de handelaars, welke er voor zorgen dat Gent de stad is zoals we deze kennen.

 

2

Er blijkt een probleem te zijn van kraken waar Termont geen oplossing voor weet.

Eigenaardig genoeg zijn er mogelijkheden die in stand gehouden worden. Vb op google kan men via de volgende website  www.krakengent.squat.net perfect informeren hoe je een woning moet kraken.
De site is zeer informatief, er is een onderverdeling voor de verschillende mogelijkheden.
Een stap voor stap handleiding en zelfs een info hoe je een pro deo advocaat kunt bekomen. Kortom, hoe je het meest kunt profiteren van de maatschappij en hoe je best andermans eigendom inneemt.

Er is ook een lijst met de beschikbare woningen die leeg staan.

Hoe kan het eigenlijk dat zulke zaken openbaar op internet staan? Waarom doet justitie daar niets aan? Het is niet omdat men daar geen kennis van heeft want dit haalde reeds de pers enkele jaren geleden: http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20130317_00507730

Mogen we dan ook gegevens op internet plaatsen hoe je een fiets moet stelen en waar veel fietsen staan, waar weinig bewaking is en hoe je ermee wegkomt.

Misschien ook informatie op het web plaatsen hoe je iemand kunt overvallen en waar makkelijk slachtoffers te vinden zijn.

Zo kan men vele urban maps op het net plaatsen, maar wat men vooral in de gaten houdt zijn handelaars, dat deze alle wettelijke normen hanteren op hun website. Dat contactgegevens er staan, dat er een cookiemelding is, dat er geen acties zijn tijdens de sperperiodes, enz..

Maar handleidingen voor kraken dat kan zonder problemen.

Er zijn trouwens verschillende sites beschikbaar

GVD plaatste enkele maanden geleden een post naar aanleiding van de problematiek van de kraakpanden.

In de post werd in kaart gebracht hoe het Gentse bestuur Roma's met open armen ontvangen heeft sinds enkele jaren en daarna inzag dat er problemen gecreëerd waren waar ze zelf niet meer uitraakten. De post werd vooral met krantenartikels vervolledigd om aan te tonen dat het Gents stadsbestuur  het hekken naar de wind zet. En vooral voor het feit dat men zo lakt opgetreden is tegen de gekraakte woningen.

Naar goede gewoonte aanvaard het Gents stadsbestuur GEEN kritiek op hun wankel beleid, dit is ondertussen geweten dat burgers van groepen geblokkeerd worden en dat de media naar de pijpen van het stadsbestuur moet luisteren.

De post van GVD zal ongetwijfeld niet goed ontvangen zijn omdat dit nogmaals het amateurisme aantoont van het Gentse bestuur en dat dulden ze totaal niet.

GVD kreeg een klacht van UNIA dat het aanzet tot haatberichten wegens de post. De klacht werd hoogstwaarschijnlijk op aanvraag van het Gentse bestuur ingediend.
UNIA draait de woorden van de post. Er staat een gezegde in dat Termont zijn eigen vlooien beginnen bijten en UNIA suggereert dat de post zegt dat GVD Roma's vergelijkt met vlooien.
Daarnaast staat het volledige schrijven vol met intimidaties om GVD het zwijgen op te leggen en dreigen ze tussen de lijnen met gerechtelijke vervolging.

 

GVD had een schrijven terug gestuurd met de vraag aan UNIA om op onze komende vergadering aanwezig te zijn om te bespreken wat er niet correct is in de post. UNIA antwoordde niet maar stuurde 1 dag na de vergadering opnieuw een schrijven dat de post er nog stond.

GVD heeft uiteindelijk de post verwijderd in afwachting van juridisch advies.
Uiteindelijk heeft UNIA toch een klacht neergelegd bij de politie en diende GVD voor verhoor gaan. Ondertussen is de klacht geseponeerd omdat deze aan geen kanten iets te maken had met wat UNIA suggereerde.
GVD heeft uiteindelijk besloten om de post terug online te plaatsen en is hier volledig te lezen.

GVD heeft reeds maanden geleden verwittigd dat het kraken uit de hand ging lopen, stad Gent steekt dit weg. Ondertussen zijn er wel al 60-tal woningen gekraakt door Roma's! Wat ten tijden van de post nog niet het geval was.
Het is ondertussen zelfs erger geworden want men kraakt niet alleen niet meer de leegstaande woningen maar ook woningen waarvan de eigenaars op reis zijn, deuren worden geforceerd en men neemt gewoon de intrek in het huis.
De post is hier te lezen https://gvd9000.be/roma-welkom-te-gent/

Nog sterker, GVD kreeg een video toegestuurd van de Bulgaarse nationale tv zender waar men aantoont dat het Gentse stadsbestuur al vele jaren zaken doet die voor ontwrichting zorgen in Gent. Een probleem creëren in de immo markt en zelf de verkiezingen beïnvloeden. Het Gentse stadsbestuur is met zaken bezig die ZEER ongunstig zijn voor de stad. Een voorbeeld daarvan is oa het circulatieplan dat voor faillissementen zorgt bij de handelaars, frustraties bij de bewoners, bezoekers van Gent enz... en toch blijft stad Gent de bevolking verder beliegen.
De video bekijken op youtube: https://youtu.be/pF3C50fG5iE

Terwijl in onze stad zoveel aandacht besteed wordt aan de kunstpalen op de Korenmarkt, het nieuwe wandelbusje, en het circulatieplan, wordt een zeer belangrijk dossier, de havenfusie met Zeeland Seaports, bijna geruisloos door de gemeenteraad gejaagd (gepland 23 en 24 oktober 2017) , met de steun van de grootste oppositiepartij in Gent. 

Het Gents schaduwcollege* heeft de contracten grondig gelezen en heeft de financiële problematiek overlegd met de CEO van de een Belgische specialist in fusies en overnames van bedrijven. De deal dat Gent gaat sluiten zal op termijn voor een extra schuld zorgen voor Gent van 400.000.000 euro en brengt
65.000 banen in gevaar

Het Gents Schaduwcollege is bestaat uit Gentenaars die actief zijn in meerdere Gentse verenigingen en burgerbewegingen/initiatieven die ijveren voor een meer democratisch bestuur, echte burgerparticipatie, meer transparantie en politieke ethiek en meer deskundig bestuur in de stad Gent

Samenvattend:

  1. de Gentse haven is sedert meer dan 800 jaren de basis van de economische, politieke en culturele bloei van onze stad. 
  2. de haven biedt werkgelegenheid aan in totaal 65.000 mensen in en rond Gent
  3. de havenfusie is logisch vanuit een strategisch standpunt, maar Gent heeft het financieel zeer slecht onderhandeld met de Nederlanders.  De grootste oppositiepartij in Gent weet dat ook, maar zwijgt, omdat de Vlaamse Minister-President samen met de Nederlandse Minister-President in de media kan tonen hoe goed Vlaanderen samenwerkt met Nederland (weliswaar op kosten van de Gentenaars).

(a) Zeeland Seaports kan volgens zijn eigen aandeelhouders zijn schulden (> 400 miljoen Euro) niet betalen. Dit staat geschreven in officiële documenten van de Burgemeester van Vlissingen. De nieuwe fusieholding neemt al deze schulden over, dit is 48% ten laste van Gent.

(b) Beide partijen zijn niet eens tot een akkoord gekomen over de waarde van Haven Gent en Zeeland Seaports. Daarom wordt de fusie juridisch niet gedaan tegen de marktwaarde, maar op artificiële wijze tegen boekwaarde. Het stadsbestuur vraagt aan de Gemeenteraad een mandaat om dit later aan te passen indien het alsnog tot een akkoord zou komen.  Dit is hoogst ongebruikelijk en weinig professioneel. 

(c) bij de waardebepaling van beide havens is men omgekeerd te werk gegaan: in plaats van op professionele manier de waarde te berekenen om op basis hiervan de ruilverhouding te bepalen, is men vertrokken van een politiek standpunt dat Gent (en andere gemeenten) 50% zou hebben en de Nederlandse aandeelhouders de overige 50%.  Op basis van gebruikelijke parameters inzake fusies van bedrijven zou Gent echter recht hebben op minstens 65%, al was het maar omdat de Gentse haven vrijwel schuldenvrij is en Zeeland Seaports > 400 miljoen schulden heeft.  Opvallend is dat de waardebepaling van Zeeland Seaports verricht is door een firma die geen internationale reputatie geniet en weinig geloofwaardigheid heeft. De waardebepaling van de haven van Gent is verricht door Deloitte, die gewoon is om met internationale standaarden te werken.  De waardebepaling van Zeeland Seaports (discounted cash flow model) is artificieel verhoogd omdat de operationele kasstromen voor de basis van de berekeningen niet kloppen. Deze omvatten uitzonderlijk grote verkopen van gronden. Deze verkopen zijn echter niet recurrent, omdat men gronden slechts één keer kan verkopen. Men mag dit dan ook niet gebruiken in een DCM model. Verpachtingen, waarbij de haven eigenaar blijft van de gronden, zijn wel recurrent, ze behoren tot de normale activiteiten van een haven.  Zeeland Seaports schrijft zelfs dat deze verkopen van gronden uitzonderlijk groot waren. 

(d) Milieu experten raamden de milieuclaim op Zeeland Seaports (fosfor, asbest radioactief afval) op 170 miljoen Euro. Bij milieuclaims is het zeer moeilijk om een plafond te bepalen. Deze claims zijn juridisch en financieel onvoldoende afgedekt door Zeeland Seaports en de Nederlandse overheden. In de media doet men alsof dat allemaal in orde is, maar in de contracten is dat niet zo. De contracten bepalen dat als de milieukosten groter zouden blijken dan begroot, dat Gent hiervoor zou gecompenseerd worden door een soort superdividend. Men vergeet er echter wel bij te zeggen dat zo een superdividend een meerderheid van 75% van de stemmen vereist, in de praktijk betekent dit dat de Nederlandse aandeelhouders hierop en vetorecht hebben en dat steeds kunnen blokkeren.  Een soortgelijke juridisch en financieel onvoldoende afgedekte regeling bestaat voor mogelijke meerkosten voor de bouw van de nieuwe sluis. 

(e) De Gemeenteraad stelt geen details ter beschikking over de renteswap-portefeuille van Zeeland Seaport die nochtans voor 50 tot 60 miljoen Euro in verlies positie staat. 

  1. De beginselen op de openbaarheid van bestuur worden overtreden. 

(a) Het ontwerp van besluit van de Gemeenteraad verwijst naar talrijke belangrijke documenten (de diligence rapporten, waardebepalingen,...) die ter beschikking zouden staan, maar wanneer men naar het stadhuis gaat om deze in te zien, is niemand van iets op de hoogte. Op vragen voor een kopij van deze documenten kreeg GWU geen antwoord. 

(b) Artikel 19.3.2. van het fusiecontract stelt letterlijk dat ingeval 1/3  inzage of een afschrift verzoekt onder toepassing van de regelgeving inzake de openbaarheid van bestuur, iedere partij zo een verzoek gemotiveerd moet afwijzen. 

  1. De hoofdzetel van de havenfusie komt in Nederland. Gent werd met een kluitje in het riet weggestuurd, het krijgt een soort marketinghuis op de Graslei. 

Alle bestuurders van de haven van Gent, met inbegrip van de Voorzitter, en de CEO zijn politici. Er zijn geen onafhankelijke bestuurders met professionele ervaring. Deze slecht onderhandelde fusie vertoont gelijkenissen met het Eandis dossier (China State Grid) dat onder druk van het gezond verstand van de bevolking geblokkeerd werd. 

Op het verzoek van het schaduwcollege om de goedkeuring van deze havenfusie voorlopig op te schorten, om deze te onderwerpen aan het advies van onafhankelijke experten in fusies en overnames ("fairness opinion"), om te bepalen of de financiële voorwaarden en afdekking van de financiële risico's billijk zijn voor de Gentenaars,  gaf het Gents bestuur geen antwoord gekregen. 

De actiegroep Het Gents Regime had enkele maanden geleden de stad erop gewezen dat in de Lübeckstraat er tonnen asbest tussen het puin lagen, dat dit een bedreiging was voor de gezondheid, zeker omdat op minder dan 30m een  school is, namelijk de toverstaf. Stad Gent heeft dit volledig genegeerd. Waardoor Het Gents Regime genoodzaakt was om dit via de pers openbaar te maken.
Asbest is een zeer kankerverwekkende stof die via de stofdeeltjes in de longen terecht komt. Het uitbreken of opruimen van puin dient te gebeuren door gespecialiseerde firma's. Stad Gent liet het asbest daar gewoon rondslingeren, zeker wanneer het zonnig is dan verspreiden de stofdeeltjes zeer makkelijk in de lucht waardoor de kans bijna onmogelijk is dat de kinderen deze stofdeeltjes niet ingeademd hebben. Men zal dit pas over vele jaren kunnen opmerken hoeveel schade de nalatigheid van stad Gent heeft veroorzaakt. Eerst heeft men bij stad Gent ontkent dat er asbest lag en werd er hier en daar wat weggewerkt.
Opnieuw heeft Het Gents Regime actie moeten ondernemen en terug de stad daarvan op de hoogte gebracht. Opnieuw is dit eerst in de pers moeten verschijnen voordat stad Gent in actie getreden is.

Uiteindelijk is men het probleem beginnen aanpakken, het kon perfect tijdens de vakantie maar men heeft dit tijdens de school periode gedaan. Ook heeft men gestart aan de kant van de school ipv van het verste eerst te starten.
Het lijkt wel of Gent longkanker wil veroorzaken. Dat men gevaarlijk afval liet rondslingeren waar kleuters maandenlang dagelijks spelen. Naast het gevaar voor de kinderen zijn natuurlijk ook de omwonenden hun gezondheid ook in gevaar gebracht.

De krantenartikels zijn hier te vinden:
www.hln.be/regio/gent/stad-geeft-toe-aannemer-heeft-wel-fouten-gemaakt~a6cfd9f7/
www.hln.be/regio/gent/schooltje-lubeckstraat-nu-toch-verhuisd~a4399b38/

Het Gents Regime vond dat dit niet kon en dat de verantwoordelijken tot orde moeten geroepen worden en hebben daarom een open brief verstuurd. Het is ondenkelijk dat het Gents bestuur voor levensbedreigende situaties zorgt en dit allemaal gewoon onder de mat veegt.

 

GVD heeft de nalatigheid van schepen Watteeuw en  Decruynaere  ook al een tijd gevolgd. www.gvd9000.be/asbestkanker_gevaar_gent .
Schepen Watteeuw draagt hiermee de verantwoordelijkheid wegens zijn ambt als schepen van 
openbare werken. Schepen Decruynaere haar bevoegdheid is onderwijs.

Beide zijn van  de partij Groen, waar je in de eerste plaats zou van verwachten dat ze gezondheid op de eerste plaats stellen!

Onderstaande open brief werd verstuurd naar de Gentse gemeenteraad.

OPEN BRIEF: LÜBECKSTRAAT

Gent, 18 oktober 2017

Beste Burgemeester
Beste Schepenen
Beste Gemeenteraadsleden

We zijn het beu om als burgers van de stad bedrogen en voorgelogen te worden!

Wij vragen eerlijkheid van bestuur. Dat houdt niet in dat wij verwachten dat uw beleid foutloos is, maar wel dat indien er zich een fout voordoet, u daarover ook correct communiceert en zo nodig uw verantwoordelijkheid opneemt zonder daarbij de schuld op anderen te steken.
Gentenaars hebben recht op een eerlijke en volledige communicatie die verder reikt dan de eenzijdige ‘goednieuwsshow’ die we nu steeds te horen krijgen. Want fouten zijn nu eenmaal menselijk. Wees dan ook volwassen en behandel zelf ook elke burger als zodanig. Dat is de enige manier waarop er respect en vertrouwen kan zijn tussen het bestuur en de inwoners van een stad. Een vertrouwen dat voor ieder bij zichzelf begint...

U wil zelf (blindelings) vertrouwd worden, maar u vertrouwt zelf niet?

Niettegenstaande de vele persberichten over het zogenaamde belang van burgerparticipatie en het belang van een gezonde stad, luistert u als huidig stadsbestuur echter helemaal niet naar terechte meldingen in verband met gevaar voor de algemene volksgezondheid. Integendeel. Meldingen in verband met gevaarlijke situaties zoals het asbestgevaar in de Lübeckstraat worden aanvankelijk zomaar in de wind geslagen. Nadien wordt er door u hierover in de pers zelfs ronduit gelogen. Vertrouwt u het aanvullende werk voor de Gentenaars en de goede intenties van burgerbewegingen als Het Gentse Regime dan echt niet? Waarom eigenlijk niet?

Wijzelf vertrouwen u helemaal niet, en wel om volgende redenen: bij het verhaal van de Lübeckstraat heeft u tot nog toe reeds meer dan één steek laten vallen. Erger nog, zelfs na het gedwongen moeten toegeven van flagrante leugens in de pers (HLN dd. 9 juni 2017 - zie link onderaan brief) houdt het blijkbaar nog steeds niet op...

Immers, in een recent artikel uit HLN dd. 10 oktober 2017 toont u opnieuw een sterk staaltje van uw onverstoorde bereidheid tot voorliegen of het vertellen van nieuwe leugens.
Bovendien stellen we ons heel wat vragen bij de schijnbare zorgeloosheid van onderwijsschepen Decruynaere terwijl ze heel goed weet dat deze helemaal niet strookt met de realiteit.

We verduidelijken ons graag aan de hand van drie letterlijke quotes uit het desbetreffende artikel.

1) “Bedoeling was dat de wijk tijdens de zomervakantie zou gesloopt zijn. Door de vertragingen wordt er nu gewerkt.”

Dit klopt niet! De afbraak is immers ten laatste begonnen op 24 mei 2017, ruim één maand voor het begin van de zomervakantie. De leerlingen zouden volgens de initiële planning dus hoe dan ook te maken gehad hebben met de last van de afbraak (geluid, trillingen, asbest,...).

Verder kon de afbraak - zelfs met de vertragingen - gerust tijdens de zomervakantie gebeuren. Dit hebben wij zelfs voor de schoolvakantie ook letterlijk gevraagd. In onze mail van 7 juni 2017 staat immers: “Voor de gezondheid van de kinderen, hun ouders en de leerkrachten van De Toverstaf, vroegen we ons af of de verwijdering van de asbest misschien tijdens de schoolvakantie zou kunnen gebeuren?”.

Een uitstel van de afbraakwerken was dus eerder wenselijk. Dat er pas na de vakantie opnieuw met de afbraakwerkzaamheden kon gestart worden, heeft echter een andere reden (zie lager).

2) “Maar dat is echt vlakbij het schooltje en de hinder door geluid en trillingen waren onhoudbaar.”

Zoals hierboven vermeld was de afbraak reeds aangevangen voor de zomervakantie. Op dat moment was er echter helemaal geen sprake van om de leerlingen elders onder te brengen. Niettegenstaande er toen vanzelfsprekend dezelfde hinder door geluid en trillingen aanwezig was, was het voor de schoolvakantie dus helemaal niet nodig om de school te verhuizen.

Dat dezelfde hinder na de aanvang van het nieuwe schooljaar voor de leerlingen plots wel ‘onhoudbaar’ zou zijn, maakt duidelijk dat er eigenlijk een andere reden is om de leerlingen van de school alsnog te verhuizen...
Dit ‘vermoeden’ wordt bovendien nog versterkt - lees: bewezen - door het eenvoudige feit dat er op maandagochtend 16 oktober 2017 nog steeds géén verdere gebouwen afgebroken zijn sinds de laatste ‘asbest-perikelen’. Of anders: Hoe kan er nu (bijkomende) ‘onhoudbare’ hinder in de vorm van (enkel) geluid en trillingen zijn ten opzichte van vorig jaar, terwijl de eigenlijke afbraakwerken dit schooljaar nog eens niet gestart zijn? Dit klopt dus alweer niet!

Opvallend is natuurlijk wel dat de schepen de hinder door asbest ‘vergeet’ te vermelden...

3) “Door die asbest-perikelen heeft de sloop heel wat vertraging opgelopen”

De omstandigheden waardoor de afbraakwerken pas na de aanvang van het nieuwe jaar herop te starten waren, zijn helemaal niet toe te schrijven aan de zogenaamde ‘asbest-perikelen’ omdat die op voorhand beschreven waren in de asbestinventaris. Het probleem en mogelijk gevaar was dus duidelijk vooraf bekend, maar werd echter gewoon niet ernstig genomen, zelfs genegeerd.

De vertraging is dan ook uitsluitend te verklaren vanuit en te wijten aan een onkundig beleid, dat na herhaaldelijke meldingen van mogelijk gevaar zelf gekozen heeft het asbestprobleem aanvankelijk te minimaliseren, te negeren, ja zelfs erover te liegen in de pers. Als je dan na het zoeken van uitvluchten je fouten nadien toch moet toegeven, dan gaat er natuurlijk kostbare tijd verloren...

Laat het verder duidelijk zijn dat wij als burgerbeweging ‘Het Gentse Regime’ elke verantwoordelijkheid als bron of oorzaak van de vertraging afwijzen en afkeuren. Wij hebben onze burgerlijke meldingsplicht correct vervuld en tot negen - 9! - mails gestuurd om de veiligheid van de kinderen, ouders en leerkrachten te garanderen. Het verantwoordelijke stadsbestuur heeft echter nooit gereageerd op een manier die onze voorkeur genoot. Tot nu.

Dat de kinderen, ouders en leerkrachten nu uiteindelijk wel veilig naar school kunnen, is natuurlijk een verdienste. Dat herhaalde waarschuwingen genegeerd werden en door talrijke leugens verdoezeld werden, valt niet te verantwoorden. Dat de veiligheid en gezondheid van Gentenaars van bij het begin af aan geen prioriteit, noch een vanzelfsprekendheid waren, is volslagen onbegrijpbaar.

Nochtans zei iemand in de stad ooit dat ‘onze luchtwegen de belangrijkste wegen zijn’, maar blijkbaar geldt dat niet wat betreft asbest. Dat somber verhaal leert ons de Lübeckstraat...

U begrijpt nu hopelijk beter waarom wij u niet kunnen vertrouwen.

Indien u ons vertrouwen en met ons dat van alle Gentenaars wil terugwinnen, dan  zal u heel wat meer moeite moeten doen. Wij vragen u dan ook met aandrang geen verdere leugens of bedrog meer te verspreiden en de burger steeds correct in te lichten aan de hand van verifieerbare feiten in plaats van een goednieuwsshow vol verkoopspraatjes op te hangen. Zeker in het komende jaar naar de verkiezingen toe. Dus aub, géén leugens of géén loze beloftes!

Vertrouwen gaat natuurlijk niet over één nacht ijs en jammer genoeg zal deze poging ook niet de eerste zijn die welmenende burgers ondernomen hebben. Noch zien we een echte grond waarom deze poging uw attitude aan te passen, meer resultaat zou bieden dan alle voorafgaande. Toch doen we een suggestie: de bal ligt nu in uw kamp...

Tot op vandaag leek dit alles u helemaal niet te raken, maar wij als wakkere Gentenaars dragen wel degelijk een grote bezorgdheid hieromtrent en vragen u dan ook zo snel mogelijk een officiële publicatie van volledige en correcte informatie alsook een rechtzetting van de feiten in pers en media (inzake de Lübeckstraat).

Om voor de hand liggende redenen vraagt Het Gentse Regime aansluitend en uit naam van de Gentse burger dat alle betrokken schepenen inzake de Lübeckstraat hun verantwoordelijkheid in deze zaak opnemen en dus onmiddellijk ontslag nemen.

Kunnen wij u daar op vertrouwen?

De waakzame burgers van Het Gentse Regime

P.s.: via volgende link vindt u het persartikel van 9 juni 2017:

https://www.hln.be/…/stad-geeft-toe-aannemer-heeft-wel-fou…/

2

Een metalen balk is geen Eiffeltoren!

Bruno Matthys, gemeenteraadslid SP-A Gent gaf in een email aan een Gentenaar een belachelijke commentaar. zijn controversiële mening over de nieuwe kunstwerken in Gent, die hij vergelijkt met de Eiffeltoren in Parijs.

Een misnoegde Gentenaar stuurde een email over de nieuwe kunstwerken in Gent. Dat deze veel te duur zijn en dat kunst ver zoek is.

Het gemeenteraadslid verdedigde de kritiek van de Gentenaar die een email stuurde i.v.m. de kunstwerken die onlangs geplaatst werden op de korenmarkt te Gent.

Dhr. Matthys antwoordde in de email dat kunst een “moeilijk onderwerp” is en suggereerde het volgende “denk aan de Eiffeltoren”. Hij schreef dat er bij de bouw van de Eiffeltoren ook een protest was van de Parijzenaars maar dat er ondertussen duizenden bezoekers zijn van over gans de wereld die Eiffeltoren komen bewonderen.

Zijn commentaar grenst aan het belachelijke, de metaalschroot dat meer dan 1 miljoen Euro heeft gekost is géén Eiffeltoren! De 2 zielige stukken metaal zijn een belediging voor de Gentenaars, welke betaald werden door hun belastingsgeld!

Er is totaal geen vergelijk mogelijk! De Eiffeltoren werd in de eerste plaats niet gebouwd als een kunstwerk maar is een briljante demonstratie van de vakkennis van Franse ingenieurs en ontwerpers. Mensen van over gans de wereld respecteren het ingenieuze vakkundig bouwwerk, het indrukwekkende en bovendien de technische schoonheid van een prachtige structuur van zulk formaat.

Het werd ontworpen en gebouwen in Frankrijk, wat technisch en bouwkundig een enorme reclame is voor Frankrijk en zijn vaklui.

De schroothoop,  de betekenisloze stukken metaal die in Gent werden geplaatst hebben niets van artistieke waarde, geen enkele verdienste voor ontwerp en zeggen niets over de Vlaamse stijl, de Vlaamse technologie, de Vlaamse kennis, Vlaamse know-how en hebben ook niets van Vlaams karakter. De 2 palen werden trouwens voor het grootse stuk in Engeland ontworpen en gebouwd in Duitsland.

De enige connectie dat de metalen balken/poutrelles met Gent hebben is dat de onderdrukte Gentenaars tegen wil en dank meebetaald hebben voor de kunstwerken waar een exuberante prijs werd aan uitgegeven. Bovendien moeten de Gentenaars nog lijdzaam toezien hoe deze lelijke balken de prachtige historische Gentse skyline ontsieren.

Duizenden Gentenaars lachen Dhr Matthys uit op sociale media en zijn boos wegens zijn uitspraak. Hij zou tenminste zijn verontschuldigingen moeten aanbieden voor de kaakslag in het gezicht van de Gentenaars door dit vergelijk te maken. Vooral de gigantische kostprijs is een grote doorn in het oog van de Gentenaars.

Eerder vergeleek hij al de Metalen balken met Familia Sagrada uit Barcelona, wat voor de Catalanen vergelijkbaar is met gewetensloos hun hart uit te rukken.
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170813_03017294

 

 

1

Gentse helden en schurken

Gent lijdt onder extreem beleid dat het normale leven tot een nachtmerrie maakt voor tienduizenden mensen. Dit zorgt voor onberekenbare schade aan onze Gentse stad en de Gentenaars. Zowel voor de kern van de stad als voor groot Gent

In een democratie worden de politici gekozen door de mensen om deze hun belangen te verdedigen en wensen uit te voeren. Helaas hebben de politici die wij hebben gekozen het tegenovergestelde met ons voor.

Zij controleren ons, ze nemen onze vrijheid van beweging weg, ze nemen enorme sommen geld van ons, torenhoge boetes en parkeerkosten waarvan uw ogen gaan tranen.

Ze hebben opzettelijk een grote verkeerschaos gecreëerd op de ring rond Gent, waardoor tienduizenden mensen dagelijks in frustratie moeten leven, zowel om te gaan werken, voor boodschappen en bezoek aan vrienden en familie.

IS DIT WAARVOOR U HEEFT GEKOZEN? IS DIT WAT DE PARTIJEN HEBBEN BELOOFD IN HUN MOOI GEDRUKTE PAMFLETTEN DIE WE IN DE BUS KREGEN BIJ DE LAATSTE VERKIEZINGEN?

ONTHOU DIT: Je hebt ervoor gestemd! Je kan ze er ook "uitstemmen"!

Vanaf heden tot aan de verkiezingen volgen we wat elk van hen doet en houden dit bij met een kwaliteitsscore.

Reageer op de pagina ivm een gemeenteraadslid. Geef door waarom hij/zij een PLUS verdient of waarom een MIN, verschillende keren per maand passen we de pagina aan en plaatsen de sterren of de emoij's

 Elke goede actie krijgt een PLUS (gouden ster),

elke actie dat Gent nog slechter maakt krijgt een MIN (sad emoij).

Het is mogelijk om zaken door te sturen via email info@gvd9000.be MAAR we opteren dat u rechtstreeks post op deze pagina. Zo kunnen de Gentenaars zien waarom men de punten krijgt.  Bij Daniel Termont en Philip Watteeuw staat reeds een MIN, daar veel Gentenaars vinden dat zij dit verdienen en als voorbeeld hoe het werkt. Iedereen kan reageren en zorgen dat er goede of slechte punten komen. Enkel reacties met email adres en naam kunnen de quotaties beïnvloeden. Deze  "enquête" geeft een beeld van wie zijn/haar best doet voor Gent of wie Gent aan het verzieken is! En kan de Gentenaars helpen bij hun keuze op de verkiezing 2018 *reacties die naast de kwestie zijn of beledigend worden verwijderd.

De inwoners van Gent worden genadeloos gepest door de politici waarvoor zij gekozen hebben. Deze nachtmerrie is gepersonaliseerd in Filip Watteeuw, een man met een visie op een groene utopie die in werkelijkheid geen enkele grond heeft. In de geschiedenis zijn talrijke voorbeelden van ideologen en utopische ideeën die dachten dat ze de wereld beter konden maken waardoor duizenden mensen moesten lijden.

We zijn ervan overtuigd dat de heer Watteeuw geen slechte man is. Hij denkt dat hij goed doet. Dus, hij vind dat mensen moeten lijden om zijn utopie te bereiken: in zijn gedachten is het op het einde tuin van Eden
Hij is blind en doof naar het ware leed dat hij veroorzaakt. Politici die denken dat ze goed doen als ze lijden veroorzaken, zijn de meest gevaarlijke van iedereen. De geschiedenis heeft dit verschillende keren bewezen

Gentenaars! Wat nu gaande is daar moeten we ons tegen verzetten, dit kunnen alleen als we onze krachten bundelen, dat we diegenen die iets kunnen doen wakker maken. Zij zijn lafaards, ze zijn blind en doof voor de verschrikkelijke dingen die gebeuren omdat ze zelf hun hun positie niet willen verliezen of het vermogen en de status die zij hebben. Ze blijven dus stil en lijdzaam toekijken van aan de kant

Ze kunnen zich niet meer verstoppen WIJ houden ze op de hoogte. Hier kunt u zien hoe elke lokale politicus uw belangen verdedigt, helemaal niets doet of het zelfs nog slechter maakt!

Alsjeblieft: schrijf hen regelmatig tussen nu en oktober 2018 en laat hen weten wat u van hun prestaties denkt. Wees beleefd - maar hou er niet van terug kritiek te geven waardoor ze zonder twijfel hun werking en hun prestaties in Gent moeten wijzigen. Vraag hen naar hun actie, wat ze deden of van plan zijn om te doen.
De gemeenteraadsleden zijn hier uiteraard ook van harte welkom, we stellen dit zelfs op prijs. Zij kunnen eveneens een stem uitbrengen, zowel op zichzelf als op een collega van hen.

Hieronder kunt u de email adressen vinden van al de gemeenteraadsleden. We maakten een email adres aan waar men allen direct kan contacteren, als u een email stuurt dan ontvangen al deze mensen uw email, dit als u zich wilt richten naar allen samen de mail wordt doorgestuurd naar allen.

Hoe werkt het email adres @stadgek.com? :
We maakten een email adres aan waar alle adressen in staan zoals hieronder opgegeven. Als u een e-mail stuurt naar het betreffende email adres, dan wordt uw e-mail vanaf de server doorgestuurd naar al de email adressen die we in de ontvangers ingaven. Zo kunt u met 1 email iedereen bereiken die nodig is.

Voor alle Gentse schepenen:
schepen@stadgek.com

Voor de ganse Gentse gemeenteraad: gemeenteraad@stadgek.com

Per partij
spa@stadgek.com
groen@stadgek.com
openvld@stadgek.com
nva@stadgek.com
cdv@stadgek.com
vb@stadgek.com

Naar alle gemeenteraadsleden,
alle media en ombudsvrouw Gent
s.o.s@stadgek.com of  sos@stadgek.com

Gent dankt u!
GVD: Gent Voor Democratie

 

Daniel Termont Burgemeester

daniel.termont@stad.gent
Martine De Regge Schepen van Personeelsbeleid, Facility Management en Administratieve Vereenvoudiging

schepen.deregge@stad.gent
Rudy Coddens Schepen van Seniorenbeleid, Werk, Armoedebestrijding en Openbaar Groen

schepen.coddens@stad.gent
Karin Temmerman Gemeenteraadslid

karin.temmerman@stad.gent
Freya Van den Bossche Gemeenteraadslid

freya.vandenbossche@stad.gent
Guy Reynebeau Gemeenteraadslid

guy.reynebeau@stad.gent
Resul Tapmaz Schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport

schepen.tapmaz@stad.gent
Fatma Pehlivan Gemeenteraadslid

fatma.pehlivan@stad.gent
Bruno Matthys Gemeenteraadslid

bruno.matthys@stad.gent
Annelies Storms Schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen

schepen.storms@stad.gent
Anne Schiettekatte Fractievoorzitter - Gemeenteraadslid

anne.schiettekatte@stad.gent
Greet Riebbels Gemeenteraadslid

greet.riebbels@stad.gent
Sven Taeldeman Schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen

schepen.taeldeman@stad.gent
Astrid De Bruycker Gemeenteraadslid

astrid.debruycker@stad.gent
Mieke Bouve
Gemeenteraadslid

miekebouve@gmail.com
Ilknur Cengiz
Gemeenteraadslid

ilknur.cengiz@stad.gent
Filip Watteeuw Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

schepen.watteeuw@stad.gent
Elke Decruynaere Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

schepen.decruynaere@stad.gent
Tine Heyse Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid

schepen.heyse@stad.gent
Zeneb Bensafia Gemeenteraadslid

zeneb.bensafia@stad.gent
Dirk Holemans Gemeenteraadslid

dirk.holemans@stad.gent
Caroline Van Peteghem Gemeenteraadslid

caroline.vanpeteghem@stad.gent
Sara Matthieu Gemeenteraadslid

sara.matthieu@stad.gent
Bram Van Braeckevelt Fractievoorzitter-Gemeenteraadslid

bram.vanbraeckevelt@stad.gent
Cengiz Cetinkaya Gemeenteraadslid


cengiz.cetinkaya@stad.gent
Chris Maryns-Van Autreve Gemeenteraadslid

chris.marynsvanautreve@stad.gent
Sas van Rouveroij Gemeenteraadslid

sas.van.rouveroij@stad.gent
Christophe Peeters Schepen van Financiën, Feesten, Middenstand en Innovatie

schepen.peeters@stad.gent
Mathias De Clercq Schepen van Haven, Economie en Ondernemen

schepen.declercq@stad.gent
Sami Souguir Fractievoorzitter - Gemeenteraadslid

sami.souguir@stad.gent
Sofie Bracke Schepen van Burgerzaken en Protocol en Ambtenaar van de Burgerlijke Stand

schepen.bracke@stad.gent
Stephanie D'Hose Gemeenteraadslid

stephanie.dhose@stad.gent
Camille Daman Gemeenteraadslid

camille.daman@stad.gent
Mehmet Sadik Karanfil Gemeenteraaadslid

mehmetsadik.karanfil@stad.gent
Carl De Decker Gemeenteraadslid

carl.dedecker@stad.gent
Isabelle De Clercq Gemeenteraadslid

info@idc-law.be
Elke Sleurs
Fractievoorzitster Gemeenteraadslid

elke.sleurs@stad.gent
Siegfried Bracke
Gemeenteraadslid

siegfried.bracke@stad.gent
Guido Meersschaut
Gemeenteraadslid

guido.meersschaut@stad.gent
Karlijn Deene Gemeenteraadslid

karlijn.deene@stad.gent
Sandra Van Renterghem Gemeenteraadslid

sandra.vanrenterghem@stad.gent
Gert Robert Gemeenteraadslid

gert.robert@stad.gent
Ömer Faruk Demircioglu Gemeenteraadslid

omerfaruk.demircioglu@stad.gent
Robin De Wulf Gemeenteraadslid

robin.dewulf@stad.gent
Veli Yüksel Fractievoorzitter - Gemeenteraadslid

veli.yuksel@stad.gent

 

Paul Goossens Gemeenteraadslid

paul.goossens@stad.gent
Filip Van Laecke Gemeenteraadslid

filip.vanlaecke@stad.gent
Jef Van Pee
Gemeenteraadslid

jef.vanpee@stad.gent
Johan Deckmyn
Fractievoorzitter Gemeenteraadslid

johan.deckmyn@stad.gent
Wis Versyp
Gemeenteraadslid

wis.versyp@stad.gent
Gabrielle De Boever
Gemeenteraadslid

gabi.deboever@stad.gent