Spring naar de inhoud

5

Het is overduidelijk dat er weinig is nagedacht over een goed circulatieplan in Gent. Men heeft enkel de focus gelegd op het weren van wagen in de stad, hierdoor heeft men de fiets volledig uit het oog verloren, waardoor de infrastructuur die nu gaande is zorgt voor een zeer diepgaande verdeling tussen de bestuurders van wagens en de fietsers.

Zowel voor de fietsers zijn er gevaarlijke situaties die vooral gecreëerd worden door de "assertieve fietsers" (assertieve fietsers, een term die Eva Van Eenoo (fietsorganisatie fietsbult) gebruikte in het debat speakerscorner om zelf aan te geven dat een deel van de fietsers de weg helemaal voor zichzelf opeisen).
Niet alleen assertief maar ook agressief, op het dak van de auto kloppen, een schop tegen de auto of de middenvinger opsteken is geen uitzondering http://regio.tpo.nl/2017/08/03/dapper-wielrentuig-belaagt-82-jarige-bejaarde-omdat-bejaarde-niet- opzij-gaat/

De term assertieve fietsers is geen correcte term, het zijn geen assertieve maar gevaarlijke onveilige fietsers die zichzelf en anderen in gevaar brengen! Men minimaliseert bij fietsbult.

De assertieve fietsers, nog geen 5% van de fietsers zorgen voor een haat op straat tussen automobilisten/fietsers en voetgangers/fietsers. Door het fietsvriendelijke beleid van de stad moedigt men deze groep nog verder aan om de straat op te eisen.
Niet-assertieve fietser: Vb iemand die wacht tot de baan veilig is om over te steken of tot iemand deze voorrang verleent
Assertieve fietser: vb iemand die op een bijna suïcidale manier de baan oversteekt met de attitude dat iedereen moet stoppen en voorrang afdwingt.
Deze manier van fietsen brengt zichzelf in gevaar en de andere weggebruikers

Deze wegpiraten zorgen ervoor dat geen enkele burger veilig de straat op kan. De automobilist moet constant in alle richting kijken om ze te ontwijken, andere fietsers moeten voorrang verlenen of aan de kant gaan voor hen en voetgangers die worden gewoon aangereden. Het is zover gekomen dat in bepaalde straten je links en rechts moet kijken voordat je uw deur kunt uitgaan, om te voorkomen dat men je gaat aanrijden!
De wegpiraten blijken niet te stoppen, welke sensibilisering campagnes dat men ook ondernomen heeft, ze blijven door straten rijden waar ze niet mogen, ze blijven door het rood rijden, ze blijven op het voetpad rijden en zelfs als ze niet rijden dan plaatsen ze de fiets OVERAL waar ze zin in hebben. Of dit voetgangers stoort of niet, plaatsen inneemt van voertuigen of niet, daar trekken zij zich niets van aan!

Het grote voordeel van de wegpiraten is dat ze incognito zijn, als ze iemand aanrijden en doorrijden is er geen enkele manier om hen daarvoor verantwoordelijk te stellen. Als er een fietser een peuter omver rijdt, dat het kind letsels heeft of zelfs kan doodgereden worden is er GEEN enkele mogelijkheid om te achterhalen wie de dader was.

GVD wil de volgende zaken:

Een deftig circulatieplan voor fietsers:

 • Goede veilige fietspaden gescheiden van het voetpad.
  Elke voetganger loopt het gevaar om aangereden te worden daar er nauwelijks zichtbaarheid is tussen het fietspad en een het voetpad. Soms ziet men nauwelijks verschil tussen het rood en het grijs. Slechtzienden en blinden die hebben totaal geen referentie waar ze stappen! Sommige fietspaden gaan over naar voetpaden, waardoor fietsers verplicht worden gewoon op het voetpad te rijden! Terwijl het verboden is en de fietsers zou moeten afstappen.
 • Gratis bewaakte Parc & Ride voorzien voor fietsen buiten de kern van het centrum. Men doet er alles aan om onze Historische stad optimaal te laten schitteren maar aan de andere kant staat men een chaos van fietsen toe in diezelfde stad, wat het zicht van onze stad volledig naar beneden haalt. Het is overbodig om in de winkelstraten van de kern van Gent de fietsen tegen de gevels te plaatsen om een boodschap te doen. Niets is verkeerd met te enkele straten te voet te gaan. verbruikers van openbaar vervoer moeten ook van hun halte naar de winkel stappen, bestuurders van wagens moeten ook stappen van hun parkeerplaats tot de winkel. Het hoort niet dat de kern van een stad een drive-is is dat men tot aan de deur rijdt, sommigen gaan zelfs eens stap verder en nemen de fiets mee binnen!
 • Een deftige oplossing TEGEN de fietsdiefstallen! Het is perfect mogelijk om een degelijke oplossing te voorzien tegen de fietsdiefstallen (2400 fietsdiefstal aangiftes PER JAAR! tenminste evenveel worden niet gemeld. maw op 2 op de 100 Gentenaars hun fiets dat gestolen word PER jaar! . Los nog van het feit van onderdelen dat men steelt, waardoor de eigenaar in de kosten komt. Gemiddeld een wiel van een goede duurzame fiets kost al snel 90 euro, een zadel en zadelpen 55 euro!

  Men maakt dieven het enorm makkelijk om de burgers te bestelen van hun eigendom. Het gaat zover dat wanneer iemand een lekke band heeft, dat hij/zij gewoon een andere fiets stelen. Dit moet het bestuur voorkomen! EN men kan zeer makkelijk fietsdieven op heterdaad betrappen en de georganiseerde bendes een halt toeroepen! Het hoort niet dat fietsers 50-80 euro moeten uitgeven aan een slot dat hun voertuig moet beschermen tegen diefstal. Veel fietsen kosten vaak meer dan 500 euro, dit is een enorme waarde die men verliest! Een goede voorzorg gaat er ook voor zorgen dat politie minder tijd hoeft te steken in het opmaken van diefstal aangiftes
  Fietsdiefstallen NEEMT TOE IN GENT, klik hier
 • Eenrichtingsstraten voor ALLE bestuurders, de gedachtegang dat fietsers in tegengestelde richting mogen rijden is een schitterend idee, alhoewel dat het in de praktijk ENKEL voor wrijving tussen de wegengebruikers zorgt, opnieuw diezelfde wegpiraten die de ganse weg opeisen een die de andere weggebruikers verplichten om voor hen aan de kant te gaan. Er ontstaan aanrijdingen, spiegels worden afgereden (zowel van rijdende als van gestationeerde wagens) *Wanneer fietsers niet in tegengestelde richting in éénrichtingsstraten mogen rijden moet men maximum 1,4% omrijden. Op een traject van 5km is dit slechts 70 meter omrijden! Deze te verwaarlozen afstand VOORKOMT gevaren en wrijvingen tussen de weggebruikers!
 • Een nummerplaat voor ELKE fiets!
  Hierdoor kunnen fietsers opgespoord worden bij het overtreden van de wegcodes, wanneer er slachtoffers of doden vallen dan kan men tenminste de dader verantwoordelijk stellen. Of het nu gaat om een peuter die aangereden wordt of een gestationeerde wagen beschadigen, het slachtoffer dient in de mogelijkheid te zijn om de dader verantwoordelijk te stellen. Elke weggebruiker dient zich aan de reglementen te houden, indien niet dienen de ordediensten in staat te zijn deze te verbaliseren
 • Een verplichte opleiding en attest voor de fietsers zowel voor de verkeersreglementen als voor het gebruik van de fiets.
  Teneinde te voorkomen dat mensen de baan op gaan zonder enige kennis van de wegcode EN dat ze in staat zijn hun fiets te hanteren.
  *Tegenwoordig zijn veel fietsen meer dan een rijwiel op 2 wielen, bakfietsen, tandems enz... vergen een andere rijvaardigheid dan een gewone fiets. Zeer vaak worden deze voertuigen bestuurd door bestuurders die hun voertuig niet op een correcte manier kunnen besturen. Een examen voor de rijvaardigheid van hun rijwiel zorgt voor de veiligheid voor iedereen, ook voor de bestuurder zelf en soms de 2-3 kinderen meerijden met het voertuig. Zo voorkomt men dat sommige van deze voertuigen in zig-zag over de weg rijden doordat men het rijwiel totaal niet onder controle heeft!

  Bakfietsen zijn in sommige landen VERBODEN voor het vervoeren van personen, in Gent is men dit aan het aanmoedigen. Het Gents bestuur zet de mensen aan om zichzelf en de kinderen hun veiligheid in gevaar te brengen.
  https://www.demorgen.be/buitenland/londense-politie-snapt-bakfiets-nog-niet-is-dit-legaal-bb360f83/
 • Een verplichte verzekering voor alle fietsers.

Bovenstaande punten zijn DRINGEND nodig om de veiligheid van alle weggebruikers te garanderen en zet een stop op de wegpiraten die de slechte naam bezorgen aan alle fietsers. Net zoals bij de wagens, is het een zeer klein percentage die de regels met de voeten treden, waardoor al de bestuurders een over dezelfde kam worden geschoren.

GVD wil fietsen aanmoedigen maar op een manier dat het veilig en aangenaam is VOOR IEDEREEN.

 Situaties zoals onderstaand zijn uitzondering maar toch worden deze zaken gedoogd door het bestuur, door het lakse beleid zelfs aangemoedigd!
Kinderen worden ZONDER enige bescherming in de bak van een transportfiets gestoken, gewoon bij een val is dit al levensgevaarlijk, laat staan bij een aanrijding!

2

Fietsen op het voetpad is toegelaten voor kinderen tot 9 jaar, voor wie daar buiten valt is het verboden en strafbaar.

Mogelijks dat een ambtenaar hiervan niet op de hoogte is maar in Gent worden de fietsen verplicht om op het voetpad te rijden. Moeilijk te begrijpen dat het verboden is en dan men de fietsers dan verplicht een overtreding te begaan.

Reglement:

 • Het is verboden om binnen de bebouwde kom op het voetpad te fietsen. Daar zijn alleen kinderen jonger dan 9 jaar toegelaten voor zover hun fiets uitgerust is met wielen met een diameter van ten hoogste 500 mm, banden niet inbegrepen, en op voorwaarde dat zij de andere weggebruikers niet in gevaar brengen.
 • Buiten de bebouwde kom mogen fietsers, als er geen berijdbaar fietspad is en op voorwaarde rechts in de rijrichting te rijden, het voetpad en de verhoogde bermen volgen. Zij moeten er de andere weggebruikers (voetgangers ...) uiteraard voorrang geven.http://www.lokalepolitie.be/5447/actueel/1231-mag-ik-fietsen-op-het-voetpad.html

Het stadsbestuur heeft het blijkbaar opgelost met een bord te plaatsen voet-fietspad. In ieder geval blijft het gevaarlijk voor de voetgangers. Zeker dat de fietsen daar zeer hoge snelheden halen omdat het steil naar beneden gaat.

2

Gent neemt het niet te nauw met de wegcodes.

HKB 1 dec 1975 Art 7.3 

Het is verboden het verkeer te hinderen of onveilig te maken door voorwerpen, zwerfvuil of stoffen op de openbare weg te werpen, te plaatsen, achter te laten of te laten vallen, hetzij door er rook of stoom te verspreiden, hetzij door er enige belemmering aan te brengen.

GENOEG belemmeringen in onze Stad !

Terug een stad waar we doorgang hebben en ons historisch zicht niet verpest!
Gent is zeer uniek, hoe haalt men het in het hoofd om zo een mooie stad dit aan te doen? Waarom zijn ze bij monumentenzorg zo streng tegen de eigenaars van historische gebouwen maar laten ze het aanranden van een stad toe.

Is het een voorwerp op de openbare weg geplaatst? : JA !

Brengt het een belemmering aan? : JA !

Hindert het voorwerp het verkeer? : JA !

Maakt het voorwerp het verkeer onveilig? : JA

= Weghalen !!
 

Uiteraard worden de anti-terrorisme versperringen niet bedoeld, noch geviseerd in dit artikel. Voor meer info zie :
www.centredecrise.be/nl/news/crisisbeheer/waakzaamheid-tegen-terrorism

Naast het feit dat de versperringen niet wettelijk zijn volgens de wegcode en dat ze de stad ENORM lelijk maken, is er ook nog de toegang van de veiligheidsdiensten!

Voor ziekenwagens, politie en brandweer is ELKE seconde van belang, elke hinder kan levens kosten, daar ligt men duidelijk niet van wakker bij het Gents bestuur.

Onderstaand voorbeeld toont aan op welke manier de brandweer zich moet behelpen, gelukkig vielen er geen doden.

De stad is de laatste jaren zeer nonchalant wat betreft de veiligheid, men plaatst maar obstakels, bij wegenwerken slechte markeringen, putten worden niet afgebakend, bij herstellingen laat men alles staan of liggen.
DRINGEND tijd dat men terug aan de VEILIGHEID van de Gentenaars begint te denken ipv van enkel aan de inkomsten van de stad.

Tijdelijke borden worden soms na weken opgehaald, bij speelstraten mochten de bewoners zelf de straat afsluiten bij de ingang van de speelstraat. Welke bij verschillende straten constant bleef staan

2

Naast het feit dat de kleurrijke toestellen die dienen om te spelen of te ontspannen soms op plaatsen staan waar ze een gevaar betekenen voor kinderen, zijn ze bovendien niet van de nodig wettelijke bepalingen voorzien.

De containers staan vb dicht bij en leuning van een brug waardoor kinderen makkelijk in het water kunnen vallen.

De spelcontainers door de Stad Gent op de openbare weg geplaatst zijn blijkbaar niet correct gesignaleerd...
7 MEI 1999. - Ministerieel besluit betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg.
[21.05.1999]
Hoofdstuk I. Signaleren van werken
Artikel 8. Signalisatie van containers
8.1. De containers die worden geplaatst op de openbare weg moeten op de voor- en achterkanten voorzien zijn van afwisselende rode en witte strepen van ten minste 0,10 m breed die met de verticale as van de container een hoek van ongeveer 45° vormen.
Indien de container niet over een oppervlakte beschikt van ten minste 1,00 m2 waarop zulke strepen kunnen worden aangebracht of indien die strepen minder dan 0,50 m hoog zijn, wordt een bord voorzien van dezelfde strepen, met een hoogte van ten minste 0,50 m en een breedte die ongeveer gelijk is aan die van de container, aan deze container vastgemaakt.

Is het een container? : Ja
Staat hij op de openbare weg ?: Ja
Is de signalisatie conform ?: Neen
--> Weghalen !!

Een leuk initiatief maar helaas weinig succes want er is nauwelijks volk.
Opnieuw zeer dure uitgaven van de stad die tot niets leiden.

De realiteit (als de pers weg is): Hoe de speelcontainers er dagelijks bijstaan. Zelden dat er iemand gebruik van maakt en bovendien niet reglementair.

3

GENTS STADSBESTUUR BLIJFT GEZONDHEIDSRISICO'S ASBEST NEGEREN !

Na 9 emails, 4 persartikels (3x HLN en 1x AVS) én het toegeven van een fout in de pers heeft het Gentse stadsbestuur op 14 juli 2017 en 45 dagen na de eerste melding nog steeds het gevaarlijke asbest op enkele tientallen meters van een school niet geruimd. Niettegenstaande de gezondheid van de Gentenaars hoog aangeschreven lijkt met de invoering van het nieuwe circulatieplan, grijpt het stadsbestuur na meer dan een maand nog steeds niet in bij dit concrete gezondheidsrisico rond de school in de Lübeckstraat. Nochtans bestond er de laatste maanden met het warme en vooral droge weer wel degelijk een gevaar voor asbestbesmetting. Buurtbewoners, ouders, leerkrachten en de kinderen van de school in de buurt lopen er een groot risico. De stad doet weinig anders dan ontkennen, minimaliseren en liegen.

Sinds begin dit jaar staan de 46 erfgoedhuisjes in de Lübeckstraat leeg, klaar om gesloopt te worden. Elke dag wandelden zowel leerkrachten als kinderen met papa's en mama's langs de leegstaande huizen. Zij deden dat tot 30 juni 2017, toen de zomervakantie begon.

Toch waarschuwde Het Laatste Nieuws reeds op 24 mei 2017 voor de gevolgen van asbest bij de afbraak van deze huizen:
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-gent/lubeckstraat-gaat-tegen-de-vlakte-a3165817/

De krant benadrukt dat eerst alle asbest verwijderd dient te worden alvorens het slopen kan beginnen. Diezelfde dag nog bleek de sloop echter reeds volop aan de gang. Tegen de avond waren reeds vijf huisjes met de grond gelijk gemaakt. Op foto's van die dag zijn kranen zichtbaar die bij het overscheppen van het steenpuin grote stofwolken maken. Een speciale asbestcontainer is nergens te bespeuren.

ONTKENNEN, MINIMALISEREN EN LIEGEN

Op 30 mei 2017 wordt de stad door Het Gentse Regime van het asbestprobleem (de actiegroep Gents Regime heeft de asbest doofpot open gemaakt, dankzij de inzet van GR is voldoende bewijsmateriaal voorhanden)  - vrijgekomen vezels bij de sloop - voor het eerst op de hoogte gebracht. Aanvankelijk ontkent de stad het probleem (email dd. 30 mei 2017) om na bijkomende meldingen van nieuw besmettingsgevaar (op 31 mei 2017) het gevaar te minimaliseren (email dd. 2 juni 2017).
Diezelfde dag wordt een deel van het nieuw gevonden asbest op aangeven van de stad vrij snel (twee dagen na de melding) door de aannemer opgeruimd, weliswaar nog steeds zonder speciale asbestcontainer (voor zover wij konden vaststellen).
De stad sluit de klacht vervolgens eenzijdig af.

Op 4 juni 2017 wordt er tussen het steenpuin echter voor de derde keer losliggend asbest gevonden...

Pas nadat ook de pers geïnformeerd wordt (op 7 juni 2017), geeft de stad uiteindelijk toe dat er fouten gemaakt zijn, door de aannemer weliswaar... (email dd. 8 juni 2017 en persartikel dd. 9 juni 2017) http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-gent/stad-geeft-toe-aannemer-heeft-wel-fouten-gemaakt-a3178400/

ZWIJGEN EN NEGEREN

Een grote asbeststapel in de grasberm van de Lübeckstraat wordt voor het eerst gespot op 24 mei 2017. Een foto van deze stapel wordt reeds op 30 mei 2017 aan de stad bezorgd. Na verscheidene meldingen van losliggend gebroken asbest (op 31 mei 2017, 2 juni 2017 en 7 juni 2017), belooft de stad Gent uiteindelijk op 8 juni 2017 dat ook deze stapel "zoals het hoort" zou worden opgeruimd.

Op 11 juli 2017, meer dan een maand later, ligt deze stapel er echter nog steeds. Erger nog, het asbest dreigt verspreid te worden: zo werden op enkele meters afstand van de stapel maar ook in de grasberm aan de overkant van de straat stukken gebroken asbest gevonden, afkomstig van deze stapel. Verder is deze stapel 45 dagen na de eerste melding nog steeds voor iedereen vrij toegankelijk.

Bovendien ligt deze stapel op minder dan 76 meter van de school.
Wie dacht dat het besmettingsgevaar voor de kinderen sinds de schoolvakantie geweken is, mag zijn mening meteen ook herzien: tussen 3 en 15 juli organiseerde vzw Jong een speelpleinwerking in de Lübeckstraat!

GEVAAR LONGVLIESKANKER

Het aantal mensen met longvlies- en longkanker door asbest is het voorbije jaar gestegen. Asbest mag dan sinds 1998 verboden zijn, het komt nog veel in woningen voor. Bovendien kan er gemakkelijk twintig jaar verlopen tussen de blootstelling aan asbest en kanker.
Gevaar voor volksgezondheid:
Vrijkomende asbestvezels zijn microscopisch klein waardoor ze ingeademd kunnen worden en in de longen kunnen blijven. Mesothelioom, asbestose en pleuraplaques zijn de meest voorkomende ziekten die zich jaren na blootstelling kunnen openbaren

Er is een duidelijk verband aangetoond tussen blootstelling aan asbest en het ontstaan van longvlieskanker. Wie asbestvezels inademt, loopt het risico tientallen jaren later longvlieskanker te ontwikkelen. Daarom noemen sommige mensen het ook ‘asbestkanker’.

Longvlieskanker of maligne mesothelioom is een zeldzame vorm van longkanker. Cellen in het longvlies beginnen zich ongecontroleerd te vermenigvuldigen en vormen een kwaadaardig gezwel.

Er is geen genezende behandeling voor longvlieskanker. Er zijn wel behandelingen die groei van het gezwel tegengaan en klachten zoals kortademigheid en pijn beheersbaar maken.
Longvlieskanker wordt meestal behandeld met in opzet palliatieve chemotherapie en/of radiotherapie. Een kleine groep patiënten komt in aanmerking voor een operatie voorafgegaan of gevolgd door chemotherapie en/of radiotherapie. Het doel van de ingreep is zo veel mogelijk tumorweefsel weg te nemen.

Mesothelioom kan ook ontstaan in het borstvlies of buikvlies. Heel soms ontstaat mesothelioom in het hartvlies of bij mannen in het vlies om de teelballen.

Mesothelioom is een zeldzame kanker (hij maakt ongeveer 0,4% uit van alle kankers in België). De Stichting Kankerregister registreerde in 2014 in België 294 nieuwe gevallen van mesothelioom, waarvan 246 bij mannen en 48 bij vrouwen.

Mesothelioompatiënten kunnen recht hebben op een vergoeding van Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s, en van het Asbestfonds

Bron: http://www.allesoverkanker.be/longvlieskanker

BEVOEGDE SCHEPENEN GENT

Wij stellen vast dat de stad Gent het helemaal niet nauw neemt met de gezondheid van haar burgers, niettegenstaande ze met o.a. het circulatieplan net het omgekeerde wil suggereren.

Door het totaal gebrek aan verantwoordelijkheidszin niettegenstaande de ernst van bovenvermelde feiten, faalt het Gents bestuur in de uitvoering van haar meest belangrijke taken.

Locatie Lübeckstraat

Het Gentse bestuur bekommert zich enkel om opbrengsten welk men dan aan nutteloze uitgaven kan spenderen.

Ondertussen verliezen ze de essentie van een stad uit het oog, de leefbaarheid voor iedereen. Men geeft al lang niet meer om anders valide Gentenaars, ouderen, Gentse slechtzienden, Gentse rolstoelgebruikers enz...

Het enige waar men oog voor heeft zijn fietsers, aanleg van fietspaden, fietstunnels, fietsstraten, fietsstallingen, enz...
Welke de fietser matig respecteren, daar ze stoptekens en verkeerslichten negeren, midden van de straat rijden, kortom ze eisen de volledige weg op. De fout ligt uiteraard bij de fietsers maar de basis ligt aan het lakse beleid. Politie moet een oogje dichtknijpen voor de fietsers en zich vooral focussen op wagens.

Voor het mobiliteitsplan werd gekozen voor levensgevaarlijke blokken, deze blokken zijn voorzien van scherpe randen aan elke zijde. Dit is zowel voor voetgangers als voor andere weggebruikers levensgevaarlijk.

 

Rolstoelgebruikers hebben nauwelijks de mogelijkheid zich te verplaatsen.

Bij werken is men zeer spaarzaam wat betreft veiligheid, zelfs verkeersborden blijkt men zonder veel attentie te plaatsen