Spring naar de inhoud

Sinds het circulatieplan en vooral de hogere tarieven voor parkeren in Gent, is passage drastisch verminderd in de Gentse winkelstraten.

Het bestuur komt steeds met afbeeldingen en video's van de Gentse winkelstraten die overvol zijn. Deze worden waarschijnlijk op piekmomenten genomen of tijdens evenementen.
Ook worden wordt ons wijsgemaakt dat Gent druk bezocht wordt en dat de handelaars tevreden zijn. Handelaars zijn helemaal niet tevreden en trekken zelfs weg uit Gent. Winkels die al verschillende generaties in Gent een bekend icoon zijn, verdwijnen zelfs.

De goed nieuws cijfers die we krijgen van ons Gents bestuur, zijn niet de realistisch.
De cijfers van een onafhankelijk bureau tonen perfect aan dat de werkelijke cijfers totaal anders zijn.

Een rondvraag bij de winkeliers levert een totaal ander beeld op dan de gegevens die het stadsbestuur rondstrooit! Waarom blijft Open VLD, de partij voor de middenstand halsstarrig ontkennen? Volgens Peeters is alles naar wens. Waarom blijft Watteeuw voorliegen dat er aanpassingen komen in het plan dat de Gentenaars wegjaagt uit Gent? Waar blijven de aanpassingen en de bijsturingen?
In speakerscorner had Watteeuw nochtans beloofd dat er bijsturingen kwamen in september 2017 omdat er zeer veel klachten waren, ondertussen maart 2018 en de weinige aanpassingen die er kwamen maken het nog erger voor de handelaars!

De passage is drastisch gedaald maar bovendien is de kwaliteit van de kopers veel minder. Vroeger was 1 op de 3 bezoekers van een winkel een koper, nu blijft dit nog 1 op de 7 te zijn. Aan windowshoppers hebben winkeliers weinig baat, aan bezoekers die binnenstappen om te zeggen dat het duur is, is er ook weinig nut.

GVD heeft cijfers van alle maanden en blijkt dat alle maanden even drastisch zijn.
De passanten voor meer dan de helft verminderd, de het koopgedrag van de passanten daarbij ook nog eens minder kwalitatief.
De bezoekers buiten Gent zijn ook bijna totaal afgenomen, koopkrachtige bezoekers die speciaal afreisden naar Gent om te spenderen, deze worden nu totaal geweerd uit de stad.

Er is ondertussen een FB groep waar de handelaars die er de brui aan geven op vermeld worden: www.facebook.com/groups/HandelaarsVluchtenUitGent

Niet te verwonderen als er minder dan de helft passanten zijn, waarvan dan nog de koopkwaliteit lager is. Dit komt dan naar een percentage van 30-40% van de koopkracht. Men houdt het kunstmatig omhoog door koopzondagen en evenementen in Gent te organiseren, waardoor vooral veel bezoekers zijn en dat de stad veel kan bijverdienen aan retributies maar weinig baat voor de handelaars, welke er voor zorgen dat Gent de stad is zoals we deze kennen.

 

2

Het circulatieplan van Gent bestaat o.a. uit knips, zones waar geen verkeer meer door mag.

Door de knips worden zones in Gent verdeeld waardoor deze bijna op een eiland terecht komen. Handelaren die nauwelijks nog bereikbaar zijn en straten waar nauwelijks nog verkeer komt, wat ervoor zorgt dat handelaren hun omzet zien dalen tot soms 75%

Het Gents stadsbestuur houdt geen rekening met de handelaars, dat deze failliet gaan of de stad ontvluchten is het minst van hun zorgen. Er is ook geen vangnet voor de handelaren, sommigen hebben duizenden euro's geïnvesteerd in hun bedrijf/winkel en werden van de ene dag op de andere afgesloten van kopers. Dit drijft mensen in de armoede, mogelijks zelfs levenslange schulden.

Men plaatst voor de handelaren betonblokken of fietsstallingen, neemt parkeerplaatsen weg enz... waardoor leveranciers nauwelijks nog kunnen leveren.

 

Gent is al eeuwen een handelsstad, waar handelaren goederen aanbieden en men van alle kanten uit het land komt om te kopen. Het beleid

gooit dit alles om, om een gezonde en leefbare stad te maken. Gent is geen dorp en dient ook verder te gaan als stad. Het weren van vervoer in de stad verplaatst een probleem. Burgers gaan dan op andere plaatsen gaan kopen.
Het heeft geen nut om een stad verkeersvrij te maken, dat de bewoners dan naar randgemeentes moeten gaan om in te kopen.

Leveranciers dienen vergunningen aan te vragen en kunnen slechts tot 11u door bepaalde knips. Dit zijn zaken die in praktijk bijna onuitvoerbaar zijn. Bepaalde winkels worden door buitenlandse leveranciers aangeleverd, het is niet altijd mogelijk in de praktijk om dit volgens uur uit te voeren.

Er zijn alternatieven vb Gentlevert, de stad voorziet een leveringsdienst die de handelaren gaat voorzien van de goederen, dit zorgt voor een extra kost en voor extra tijd. Leveranciers moeten dan de goederen terug overladen. Goederen die gekoeld zijn of zeer fragiel zijn dan zeer kwetsbaar. Sommige leveranciers kunnen dit niet wegens de bedrijfsvoorwaarden. Het aanvragen voor vergunningen is een rompslomp, de aanvragen zijn enkel mogelijk in NL en Frans, leveranciers van Italie, Spanje, UK, Polen, Duitsland, enz... kunnen dit blijkbaar geen aanvragen doen.

artikel krant klik hier

 

De lege straten en de vele ongebruikte parkeerplaatsen spreken voor zichzelf. Handel en economie staan in Gent sinds de invoering van het Circulatieplan op een zeer laag pitje. Het omzetverlies voor onze Gentse zelfstandigen is catastrofaal te noemen.

Maar ook vele duizenden (misschien zelfs tienduizenden) werknemers zijn het slachtoffer van de door Schepen Filip Watteeuw bedachte onzin.

Laten we even berekenen hoeveel langer een werknemer, die zich dagelijks naar zijn werkplaats in Gent moet begeven (of omgekeerd van zijn woning in Gent naar zijn werkplek), in de file staat.

Het is een moeilijke oefening, exacte metingen en cijfers zijn nog niet gekend, maar laten we een minimale berekening doen. Tom-Tom stelt dat de snelheid op de ring teruggevallen is van 20km/u tot 5km/u, een verslaggever stelt dat hij nu niet meer dan 12 minuten langer doet om de ring rond te rijden, tientallen automobilisten spreken van 30 minuten tot 45 minuten vertraging tweemaal iedere dag opnieuw.

Om zeker niet het verwijt te krijgen leugens te verspreiden of te overdrijven ga ik de gemiddelde vertraging per traject op de ring, sinds 3 april jongstleden inschatten op 10 minuten. Dus 20 minuten per dag. Een minimalistische veronderstelling.

Wat betekent dit op jaarbasis voor een werknemer? Twintig minuten maal 220 werkende dagen zijn goed voor 4400 minuten per jaar. Een dag telt 24 uren van 60 minuten dus 1440 minuten.

Conclusie: 4400 gedeeld door 1440 is 3,05. Dat wil dus zeggen dat iedere werknemer liefst drie volle dagen van 24 uren (dag en nacht)  EXTRA in de file staat omwille van de onzin van Watteeuw en Termont. En dit is dan nog echt een onderschatting van het dagelijkse leed. De meesten verliezen veel meer. Dat kan gaan tot een volledige werkweek van vijf dagen (dag en nacht) EXTRA fileleed.

Drie volle dagen quality-time die men anders zou kunnen doorbrengen met zijn partner, kinderen, kleinkinderen, ouders, grootouders, vrienden, wandelen met de hond, en zo meer worden ons afgenomen.

Wat een maatschappelijk en menselijk verlies! Wat een bloedbad in de sociale relaties van de Gentenaar!

Daarom, hand in hand zelfstandigen en werknemers, één strijd: HET CIRCUSPLAN MOET VERDWIJNEN.

Krantenartikel klik hier

1

Door het wanbeleid van de Gentse stadsbestuur, circulatieplan en de woekerprijzen voor parkeren, mijden zeer veel mensen de Gentse stad.
Men opteert om te gaan winkelen naar Lochristi, waar men vlak voor de deur kan staan en niet eens hoeft te betalen.

Mensen zijn het beu om hun weg te moeten zoeken en zich blauw te betalen. Laat staan van de handelaars die nauwelijks bereikbaar zijn!

Het effect daarvan is dat veel handelaars een omzetdaling zien, zelfts tot 65%
Het Gentse bestuur heeft daar weinig gehoor naar, ze blijven erbij de het plan zeer goed werkt en dat er enkele handelaars het slachtoffer van worden vinden zij niet erg.
Terwijl het net wel de handelaars die Gent gemaakt hebben tot wat het nu is.

Gent loopt volledig leeg, na 19u is er geen leven meer in de Gentse binnenstad.